Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Duurzaam en circulair werken

Woensdag 21 april kwam de Klankbordgroep Duurzaam en circulair werken binnen Groenkeur voor de tweede keer bijeen. De leden bespraken welke plaats duurzaam en circulair werken moet krijgen binnen de Groenkeur. Vanuit Groenkeur is een aantal opties voorgelegd. Deze variëren van het overlaten van de invulling van beide thema’s door de deelnemers tot het ontwikkelen van een schema voor koplopers.

De thema’s duurzaam en circulair werken zullen opnieuw aan de orde komen in een gezamenlijk overleg van het College van Deskundigen en het bestuur op 25 mei aanstaande.

Nationale en internationale doelstellingen

Van overheidswege komen de thema’s duurzaamheid en circulair werken snel op ons af. Uit het akkoord van Parijs volgt een halvering van de uitstoot aan CO2 in 2030 ten opzichte van de uitstoot in 1990. In het Rijksbrede programma ‘Circulaire Economie: ‘Nederland Circulair in 2050’ wordt geschetst hoe we onze economie kunnen ombuigen naar een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie in 2050. Het eerste doel is 50% minder verbruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen) in 2030.

Ook de EU zet stappen richting een circulaire economie. Vanaf 2023 wordt het bij Europees aanbesteden dan ook verplicht aan te geven welke duurzame/circulaire aspecten onderdeel zijn van de aanbesteding.

Ervaringen Groenkeur deelnemers en opdrachtgevers

Afgelopen jaren zijn de thema’s duurzaam en circulair werken in de verschillende commissies, het college en het bestuur van Groenkeur besproken. De vraag die daarbij steeds terugkomt is of en hoe Groenkeur de thema’s duurzaam en circulair werken aandacht moet geven in de beoordelingsrichtlijnen.

In de overleggen met de Groenkeur commissies en individuele gesprekken die we hebben gevoerd, zien we dat deelnemers (en ook hun opdrachtgevers) het belang inzien van duurzaam en circulair werken. Daarnaast leven er nog wel veel vragen hebben over de invulling ervan binnen Groenkeur. Ditzelfde geldt voor opdrachtgevers. Het is veelal nog een onontgonnen terrein. Dit blijkt ook uit de aanbestedingen waarin duurzaamheid en circulair nog lang geen gemeengoed zijn.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.