Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Privacy statement

Dit statement is van toepassing op alle diensten van Stichting Groenkeur (gevestigd Kokermolen 11, 3994 DG Houten) ten behoeve van een deelnemer, evenals op alle informatie, aanbevelingen, stappenplannen, schema’s, register, documenten en diensten die u op of via de website www.groenkeur.nl verkrijgt en of gebruikt (verder te noemen: informatie). Heeft u vragen over de diensten van Stichting Groenkeur?

Stichting Groenkeur hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In het privacy statement geven we heldere en transparante informatie  over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Stichting Groenkeur houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.