Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Praktijkboek Multifunctionele groene daken en gevels is klaar!

Voor professionals die kennis nodig hebben om gebouwen multifunctioneel in te zetten, is er een nieuw praktijkboek verschenen. Na 10 jaar werd het tijd om het Handboek Groene Daken te vernieuwen. We zien het al in veel gebouwontwerpen en gebiedsvisies: we willen Nederland groener en klimaatadaptief maken! Ook gebouwen kunnen hieraan bijdragen met hun groene daken en gevels. Zo worden ze multifunctioneel. Wij hebben als Stichting Groenkeur bijgedragen aan het ontwikkelen van kennis om gebouwen multifunctioneel in te zetten voor een groenere en klimaatadaptieve gebouwde omgeving. Deze kennis is samengebracht in het nieuwe praktijkboek Multifunctionele groene daken en gevels van ISSO.

 

Integratie van technieken

Het praktijkboek Multifunctionele groene daken en gevels biedt praktische informatie en tools aan professionals die begroeide gevels en daken voor gebruik, waterberging en energieopwekking willen realiseren. Als er is gekozen voor een groen dak en/of gevel biedt het praktijkboek ondersteuning bij het ontwerp, de realisatie, onderhoud en eventueel de sloop. Het praktijkboek behandelt de integratie van meerdere technieken om tot een oplossing te komen, waarin meerdere functies (gebruik, waterberging en energieopwekking) en vormen van gebruikerswaarde centraal staan.

 

Meerdere doelgroepen

Het nieuwe praktijkboek kent diverse invalshoeken. Enerzijds voor verschillende doelgroepen uit uiteenlopende segmenten van de markt. En anderzijds per functie van een groen dak of gevel. In deze versie is de praktische informatie gebundeld in één overzichtelijk nieuw basiswerk voor meerdere doelgroepen. Daarnaast kan het boek ook gebruikt worden in onderwijs en bijscholing, de bijbehorende opleidingen zijn in ontwikkeling en komen in juni beschikbaar bij IPC Groene Ruimte.

 

Onze inbreng als partner

Dit praktijkboek is tot stand gekomen dankzij vele partijen. Samen staan we voor kwaliteit. Tenslotte komt van beter weten, beter bouwen. En beter bouwen leidt tot een beter leven voor ons allemaal. Als Stichting Groenkeur hebben wij graag bijgedragen aan deze kennisontwikkeling, omdat vakmanschap, kwaliteit en duurzaamheid de speerpunten zijn van onze stichting.

 

Toegang tot de kennis

Op 7 april 2020 presenteerden we het boek officieel, het Praktijkboek Multifunctionele groene daken en gevels is al verkrijgbaar via de ISSO-KennisBank. Met de actiecode: groenkeur-ISSO-groene daken-2020 krijgt u via een tijdelijk toegang online al een inkijkje in deze uitgave. Benieuwd? Stuur dan een e-mail naar bestellingen@isso.nl. Vermeld daarbij bovenstaande code en u ontvangt van ISSO een e-mail over de periode waarin u de tijdelijke toegang hebt.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.