Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Wijziging in de BRL Dak- en Gevelbegroening

Wijziging in de BRL Dak- en Gevelbegroening

Met de introductie van het nieuwe Praktijkboek Multifunctionele groene daken en gevels komt er ook een wijziging in de BRL Dak- en Gevelbegroening. De aanpassingen hebben betrekking op verouderde richtlijnen en aangepaste vakbekwaamheidseisen.

In de beoordelingsrichtlijn uit 2016 zijn de kwaliteitseisen als volgt geformuleerd in normelement 8.2.3.1:

Bestekken

In het geval de opdracht wordt uitgevoerd volgens een RAW en/of STABU bestek geldt dat met de gespecificeerde eisen tevens aan de verwachtingen wordt voldaan.

Overige opdrachten

Voor alle andere opdrachten moet worden voldaan aan de producteisen uit de

  1. Dakbestratingsrichtlijn;
  2. Richtlijn vegetatiedaken bestaande bouw;
  3. Dakbegroeiingsrichtlijn.

Nadere aanwijzingen staan vermeld in:

  1. Daken in ’t groen;
  2. Gevels in ’t groen.

Genoemde documenten zijn een uitgave van de SBR te Rotterdam en deels verouderd.

Aangepaste richtlijnen

Het College van Deskundigen Groenkeur is akkoord met wijzigingen in de BRL beoordelingsrichtlijn Dak- en Gevelbegroening. Die wijzigingen betreffen de vakbekwaamheidseisen en de kwaliteitseisen. Deze aanpassingen zijn van kracht per 1 juni 2020:

De genoemde kwaliteitseisen in de BRL zijn van toepassing als andere afspraken niet gemaakt of vastgelegd zijn. De minimumeis dus. Het Praktijkboek Multifunctionele groene daken en gevels gaat uit van de bestaande dakbestratingsrichtlijn, nu eigendom van ISSO en van de vernieuwde technische normen die worden uitgegeven door de Duitse organisatie FLL:

  1. FLL Dachbegrünungsrichtlinien 2018 / Green Roof Guidelines 2018
  2. FLL Fassadenbegrünungsrichtlinien, 2018

De NTA 8292 “Begroeide daken – Termen, definities en bepalingsmethoden – Windweerstand , waterretentie en brandgevaarlijkheid”, blijft van kracht.

Met deze wijzigingen in de BRL Dak- en Gevelbegroening sluiten de aannemers met Groenkeur weer aan op de actualiteit. De vakbekwaamheidseisen zijn met de komst van het nieuwe praktijkboek ook gewijzigd. De opleidingen zijn geheel vernieuwd.

In het document Aanvullende besluiten BRL Dak- en Gevelbegroening 2016 leest u de aanpassingen per 1 juni 2020. Hierin zijn de herziene vakbekwaamheidseisen en de herziene kwaliteitseisen opgenomen, evenals de overgangsregeling.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.