Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Medewerker Dak- en Gevelbegroening onderhoud

Een medewerker die in het bezit is van het persoonscertificaat Dak- en Gevelgroening onderhoud, weet wat hij of zij moet doen bij het onderhoud van daktuinen en groene gevels. Daktuinen en groene gevels komen steeds vaker voor in het straatbeeld. Bij nieuwbouw en ook bij renovatie van bestaande bouw zien wij dat het aantal groene gevels of daken als natuurlijke buffer voor regenwater of extra isolatie toeneemt. Dit scheelt in het energieverbruik en het draagt bij aan klimaatadaptatie in de stedelijke omgeving. De overheid stimuleert deze trend en verstrekt subsidie wanneer vakmensen op professionele en veilige wijze de aanleg ervan verzorgen. Hiermee stijgt ook de vraag naar professionals met een certificaat voor het onderhoud en de aanleg van deze bijzondere groenvoorzieningen.

De opleiding Medewerker Dak- en Gevelbegroening onderhoud is speciaal bedoeld voor degenen die voldoende ervaring hebben in het hovenierswerk en kennis hebben met het veilig werken op hoogte.

Kennis en kunde

Een medewerker met het persoonscertificaat Dak- en Gevelbegroening onderhoud:

Opleiding Medewerker Dak- en Gevelbegroening onderhoud
Van der Tol BV daktuin
 • onderhoudt daktuinen en groene gevels vakkundig
 • kan veilig werken op hoogte
 • kent planten en hovenierswerkzaamheden
 • heeft kennis van water aan- en afvoersystemen
 • kent flora en fauna op daken en gevels

In 2020 verscheen het vernieuwde praktijkboek Multifunctionele Groene Daken en Gevels. Hierbij past ook een vernieuwde opleiding voor de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en voor aanleg. Beide opleidingen zijn nu te volgen bij IPC Groene ruimte of bij BDA Opleidingen.

Inhoud van het examen

Om voor het certificaat Medewerker Dak- en Gevelbegroening onderhoud in aanmerking te komen, toetsen we de volgende onderdelen:

Arbo en veilig werken op daken en gevels

 • omgaan met verschillende veiligheidssystemen

Onderhoudswerkzaamheden op daken

 • onderhoudsstaat dakdekking en aansluitingen en kwetsbaarheid van daken
 • verhardingssystemen
 • water aan- en afvoersystemen
 • plantenkennis sortiment daken
 • methoden snoeien, bemesten, inzaaien, afsprossen maaien, bijplanten, verdeling (verbandstype) etc.
 • flora en fauna in het kader van de Wet natuurbescherming

Onderhoudswerkzaamheden aan gevels

 • water aan- en afvoersystemen
 • plantenkennis sortiment gevels
 • methoden snoeien, bemesten, bijplanten, verdeling (verbandstype) etc.
 • flora en fauna in het kader van de Wet natuurbescherming

Organisatie, rapportage en attitude

 • rapporteren van onderhoudswerkzaamheden

Actueel blijven

Vanaf 2020 is het ook nieuw dat de kennis op peil gehouden moet worden door het volgen van aanvullende kennisbijeenkomsten of opleidingen. Op deze wijze kan een opdrachtgever er altijd vanuit gaan dat u op de hoogte bent van de nieuwste ontwikkelingen.

Minimaal eens in de twee jaar dient een medewerker een relevante kennisbijeenkomst te bezoeken. Om voor hercertificering na vijf jaar in aanmerking te komen, moet de medewerker aan kunnen tonen dat hij of zij minimaal 250 uur per jaar werkervaring heeft op dit vakgebied. De exacte vereisten staan in het examendocument.

Kies als opdrachtgever daarom voor bedrijven met Groenkeur. Zij beschikken over medewerkers die de opleiding Medewerker Dak- en Gevelbegroening onderhoud hebben gevolgd en weten hoe ze professioneel moeten omgaan met het onderhoud en de aanleg van  uw daktuinen en gevels.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.