Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Enquête Ecologisch Bermbeheer onder Kleurkeur

In 2019 zijn de richtlijnen Ecologisch Bermbeheer onder de naam Kleurkeur gepresenteerd. In 2020 zijn door een groot aantal opdrachtgevers en aannemers cursussen Kleurkeur gevolgd. Die hebben hun eerste ervaringen in de praktijk opgedaan. De eerste bedrijven zijn geaudit op dit onderdeel. Om tot een definitieve invulling te komen van Ecologisch Bermbeheer wil het College van Deskundigen van Groenkeur met een enquête draagvlak toetsen in de praktijk.

De link naar de enquête voor opdrachtgevers.
De link naar de enquête voor opdrachtnemers.

De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur hebben met vele belanghebbenden in technische commissies richtlijnen ontwikkeld voor Ecologisch Bermbeheer. De organisaties willen nu toetsen of de inhoud van het schema, met als doelstelling het in stand houden of verbeteren van de biodiversiteit, haar doel bereikt. De partijen zijn hiervoor ook op zoek naar verbeterpunten. In accreditatiejargon heet dit valideren. Zo komen vragen aan bod als: Bevorderen de richtlijnen het gewenste doel? Zijn ze goed uitvoerbaar? Zitten er belemmeringen in? Is een koppeling met bestaande certificaten handig? Er zijn twee vragenlijsten opgesteld, één voor opdrachtgevers en één voor opdrachtnemers.

We vragen betrokkenen bij Ecologisch Bermbeheer, ook als u geen gebruik gemaakt heeft van Kleurkeur, om de enquête in te vullen. De uitkomsten leggen we in dit najaar voor aan de Technische Commissies Kleurkeur en Groenvoorziening en het College van Deskundigen. die kunnen dan tot een definitief besluit komen over de invulling van Ecologisch Bermbeheer.

De enquête vraagt uw tijd om in te vullen, zo investeert u ook op deze wijze mee in het natuurlijk kapitaal van Nederland.

De link naar de enquête voor opdrachtgevers.

De link naar de enquête voor opdrachtnemers.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.