Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Waardering voor Groenkeur-deelnemers in aanbestedingen

Sinds 2020 presenteren TenderGuide en Groenkeur de Groene AanbestedingsindeX (GAX). TenderGuide en Groenkeur willen zo inzicht geven in de ontwikkeling van de aanbestedingen in het groene domein. De index toont 340 nieuwe overeenkomsten in 2021 over alle vakgebieden. Ten opzichte van 2020 is er een lichte daling in het aantal nieuw gepubliceerde aanbestedingen voor de levering en verzorging van bomen. In 2021 staan steeds Groenkeur-ondernemers in de top 3. De bedrijven wisselen elkaar af per periode en hierdoor ontstaat er een mooie spreiding van de opdrachten over de Groenkeur-aannemers. Dit toont de waardering voor Groenkeur-deelnemers in aanbestedingen.

De infographic bekijken.

Duurzaamheid

Het thema biodiversiteit wordt meer gevraagd in 2021 en staat vaker in de aanbestedingen als selectiecriterium. Dit past in het beeld van de aandacht die biodiversiteit krijgt in het maatschappelijk veld. Groenkeur verduurzaamt vanaf 2023 ook de verschillende richtlijnen die ze beheert. Er ligt een uitdaging voor groenbeheerders en inkopers om maatschappelijke verantwoordelijkheid verder op te pakken in aanbestedingen.

Resultaten vakgebieden

In 2021 zijn 125 nieuwe aanbestedingen in uitvoering genomen. Het aantal nieuw aangekondigde openbare aanbestedingen verdubbelde in de tweede helft van 2021 ten opzichte van de eerste twee kwartalen. In totaal steeg dan ook het aantal gepubliceerde aanbestedingen met 15% in vergelijking tot 2020. De opdrachten zijn uitgezet door alle types aanbestedende diensten. Daarnaast is het aantal nieuw aangekondigde openbare aanbestedingen waarin het leveren van duurzame bomen en plantmateriaal en boomverzorging een hoofdrol spelen 65. Tegenover 2020 is dit een lichte daling. Het uitvragen van duurzaam plantmateriaal met keurmerken als Groenkeur, On the way to Planetproof neemt nog steeds geen grote vlucht ondanks alle convenantsafspraken.

Maaiwerkzaamheden

In 2021 zijn 150 overeenkomsten voor maaiwerkzaamheden in uitvoering genomen. Dit is een aanzienlijke stijging (53%)  in het aantal nieuw aangekondigde openbare aanbestedingen vergeleken met 2020. Deze toename is vooral zichtbaar bij de uitvoeringsorganisaties die het grootste deel van deze aanbestedingen hebben uitgevraagd. Hierin speelt het Kleurkeur-schema mogelijk een rol. Steeds meer opdrachtgevers vragen dit dan ook bij het ecologisch beheer van bermen en groenstroken. In 2021 is het aantal gecertificeerde bedrijven met Kleurkeur bovendien gegroeid van 4 naar 17 bedrijven. Een mooie opsteker voor de biodiversiteit van het groen langs weg en water.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Kiezen voor kwaliteit is ook een duurzame keuze, in meer dan 20% van de bestekken wordt Groenkeur uitgevraagd. Het kiezen voor een certificaat van Groenkeur kan in de basis al helpen bij een duurzame uitvoering. We zien verder dat in de uitvraag de CO2-prestatieladder constant blijft.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.