Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Verlenging geldigheidsduur persoonscertificaten Daktuin en Gevelgroen

Waarom is er een verlenging van de geldigheidsduur van de persoonscertificaaten Daktuin en Gevelgroen? In 2020 verlopen de eerste persoonscertificaten Daktuin en Gevelgroen. Daarom heeft Groenkeur in juni een examendocument gepubliceerd met de eisen voor de nieuwe certificaten voor de medewerkers Dak- en Gevelbegroening, die waren namelijk aan een update toe. Hierbij is een overgangsregeling opgesteld voor de huidige certificaathouders Daktuin en Gevelgroen basis en gevorderde. Het bestuur heeft besloten de geldigheid van alle certificaten Daktuin en Gevelgroen die in 2020 verlopen te verlengen tot uiterlijk 31 maart 2021.

Nieuwe certificaten, nieuwe eisen

In de overgangsregeling staat onder meer dat na afloop van de geldigheidsperiode een nieuw certificaat kan worden verkregen als een certificaathouder kan aantonen gemiddeld 250 uur per jaar gewerkt te hebben in het vakgebied tijdens de geldigheidsduur van het certificaat. Daarnaast moet de certificaathouder kunnen aantonen zijn kennis bewezen op peil te hebben gehouden door eens in de twee jaar een kennisbijeenkomst over Dak- en Gevelbegroening te hebben gevolgd. Deze kennisbijeenkomsten kunnen echter op zijn vroegst dit najaar worden georganiseerd. Dit heeft het bestuur doen besluiten tot een verlenging van de geldigheidsduur van de desbetreffende certificaten.

Je kunt meer informatie over de nieuwe opleidingen vinden op onze website of bij IPC Groene Ruimte.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.