Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Boomkwekerijproducten en vaste planten

Groenkeur richt zich met het certificaat Duurzame Boomkwekerijproducten op de productie en afzet van duurzamere boomkwekerijproducten en een groep vaste planten, met bovenwettelijke eisen op het gebied van milieu en traceerbaarheid.

Dit productcertificaat is het resultaat van de samenwerking tussen SMK en Groenkeur voor certificatie van duurzamere boomkwekerijproducten. Sinds 1 januari 2019 is nog maar één certificatieschema van toepassing. Dat schema heet ‘On the way to PlanetProof’ en wordt beheerd door SMK. Telers die voldoen aan de eisen van On the way to PlanetProof zijn vanaf die datum ook gerechtigd het Groenkeur beeldmerk te voeren.

Groenkeur- en PlanetProof-telers werken aan schonere lucht, vruchtbare bodem, een goede waterkwaliteit en meer natuur op het bedrijf. Groenkeur Boomkwekerijproducten voldoen aan de criteria voor ‘Maatschappelijk verantwoord inkopen van groenvoorzieningen’ van de overheid.

Meer informatie hoe te voldoen aan de eisen van  On the way PlanetProof.

Ondernemers die klant zijn bij de Rabobank kunnen voor het financieren van investeringen gebruik maken van de impactlening, dit levert een rentekorting op.

Spankert duurzame boomkwekerij Groenkeur product certificaat

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.