Boomkwekerijproducten en vaste planten2021-02-19T11:40:10+01:00
Ik ben…
Vind gecertificeerden >

Voor groenbedrijven

Boomkwekerijproducten en vaste planten

Groenkeur richt zich met het certificaat Duurzame Boomkwekerijproducten met Groenkeur op de productie en afzet van duurzamere boomkwekerijproducten en een groep vaste planten, met bovenwettelijke eisen op het gebied van milieu en traceerbaarheid.

Dit productcertificaat is het resultaat van de samenwerking tussen SMK en Stichting Groenkeur voor certificatie van duurzamere boomkwekerijproducten. Sinds 1 januari 2019 is nog maar één certificatieschema van toepassing. Dat schema heet ‘On the way to PlanetProof’ en wordt beheerd door SMK. Telers die voldoen aan de eisen van On the way to Planet Proof zijn vanaf die datum ook gerechtigd het Groenkeur beeldmerk te voeren.

Groenkeur- en PlanetProof-telers werken aan schonere lucht, vruchtbare bodem, een goede waterkwaliteit en meer natuur op het bedrijf. Groenkeur Boomkwekerijproducten voldoen aan de criteria voor ‘Maatschappelijk verantwoord inkopen van groenvoorzieningen’ van de overheid.

Meer informatie hoe te voldoen aan de eisen van  On the way PlanetProof.

Spankert duurzame boomkwekerij Groenkeur product certificaat

Delen via

Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!