Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Verkuil en Moree, voor een betere leefomgeving

Op een niet alledaagse plek aan de Noord, een verbindingskanaal tussen de Lek en de Merwede, treffen we André Moree. Tot voor kort was Verkuil en Moree gevestigd in Streefkerk in een omgebouwde boerderij. Vanaf begin 2020 zijn ze neergestreken op een fantastische plek in Alblasserdam. Een goede uitvalsbasis voor de uitvoering van het integraal groenbeheer in West-Nederland.

Alweer 16 jaar geleden, in 2004, begon het verhaal. Tijmen en André gingen samen aan de slag met het onderhoud van ruw gras en watergangen. In de afgelopen periode is Verkuil & Moree Buitenruimte Specialisten ontwikkeld tot een organisatie van formaat. Vanaf eind 2019 heeft Tijmen afscheid genomen van Verkuil & Moree. Als boerenzoon heeft hij die traditie doorgezet en op de voormalige locatie van Verkuil & Moree een geitenmelkerij gevestigd.

Vanuit het kantoor van Groenkeur in Houten zien wij dagelijks de medewerkers van Verkuil & Moree aan het werk. Verkuil & Moree is verantwoordelijk voor het integraal groenonderhoud in Houten, door middel van een UAV-gc contract. Binnen dit contract zorgt Verkuil & Moree ook voor de communicatie met bewoners. Naast de 50 medewerkers die Verkuil & Moree in dienst heeft, werkt het bedrijf samen met vaste collega-ondernemers. Hierdoor heeft het bedrijf landelijke dekking. De meer dan 500 locaties voor de C2000 opstelpunten worden op deze manier onderhouden.

Gevel tot gevelonderhoud

De werkzaamheden zijn de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid. Inmiddels voert het bedrijf het onderhoud uit van gevel tot gevel. Daarnaast is er een aparte ploeg vakmannen die houtconstructies aanlegt, zoals bruggen, vlonders, damwanden , beschoeiingen en renovatie van jachthavens. De visie van André is om een totaal-leverancier te zijn voor de aanleg en het beheer van de buitenruimte. Zo heeft een opdrachtgever één aanspreekpunt voor het totale onderhoudspakket.

André ziet zijn medewerkers graag doorontwikkelen en biedt hen actief opleidingen aan. Hij weet vanuit eigen ervaring dat het aanbieden van werkervaringsplekken belangrijk is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een goede toekomst te bieden. Hij maakt hier dus bewust ruimte voor. Het adagium van het bedrijf is dan ook: Verkuil & Moree Buitenruimte specialisten levert een waardevolle bijdrage aan een betere leefomgeving.

Rentmeesterschap

Uit die visie blijkt direct ook de achtergrond waardoor André zich laat inspireren. Wij zijn rentmeester van onze aarde. Vanuit dat vertrekpunt doet het bedrijf veel aan duurzaamheid en is dat een vanzelfsprekendheid. Dat maakt het bedrijf juist bijzonder. Zij maken duidelijk keuzes die toekomstbestendig zijn.

Na afloop kreeg André de Groenkeur-oorkonde overhandigd van Dick Oosthoek, directeur van Stichting Groenkeur. Tegelijkertijd werd een vervol afspraak gemaakt om duurzaam werken verder te integreren, ook in de schema’s van Groenkeur. Wordt vervolgd dus.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.