Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Eerste certificaat BRL Groenvoorziening 2023

De Bie Groen B.V. uit Velserbroek heeft het certificaat BRL Groenvoorziening 2023 op zak. Hiermee is het de eerste Groenkeur-deelnemer met een geregistreerd certificaat op de nieuwe norm. De scope waar deze op uit gegeven is betreft “Ontwerp en advies, aanleg, onderhoud en beheer van Groenvoorzieningen in de groene ruimte”. Met dit certificaat toont De Bie Groen B.V. ook haar ambitie met betrekking tot klimaat, milieu, biodiversiteit, circulariteit en de mens. Deze ambities staan ook vermeld op hun website www.debiebuitenwerk.nl/duurzaamheidsambitie/.

Toekomst

Bron: De Bie Groen | Renovatie plantsoenen, gemeente Velsen

Met dit certificaat laat De Bie zien dat het goed mogelijk is om kwaliteit te leveren en een toekomstbestendige, biodiverse leefomgeving te creëren. Volgens De Bie is een mooi voorbeeld hiervan het verlagen van maaifrequenties. Dit gebeurt bij woningbedrijf Velsen en Woonzorg Nederland ten behoeve van het ontwikkelen van biodiversiteit. Na het afrijpen van de bloemen worden de velden gemaaid en uitgeschud. De zaden komen zo weer in de grond en volgend seizoen weer opkomen. Het oude loof wordt afgevoerd om verrijking van de grond te voorkomen anders loopt het aantal bloemsoorten af.

Norm 2023

Op 1 januari 2023 traden de herziene Groenkeur-beoordelingsrichtlijnen 2023 in werking. De aanpassingen leveren een bijdrage aan duurzaam ondernemen binnen het groene domein. Daarnaast zijn beperkte aanpassingen doorgevoerd om bij actuele ontwikkelingen in het vakgebied aan te sluiten. Het gaat om de beoordelingsrichtlijnen: Groenvoorziening 2023, Boomverzorging 2023 en Dak- en Gevelbegroening 2023.

Bron: De Bie Groen | Renovatie plantenvakken Wegener Sleeuwswijk, gemeente Amsterdam

Voor alle deelnemers geldt een overgangsperiode van zes maanden. Vanaf 1 juli 2023 voeren de autitoren daarom alleen audits uit op basis van de herziene beoordelingsrichtlijnen 2023. Na 1 juli 2023 ontvangen alle deelnemers een nieuw certificaat op basis van de beoordelingsrichtlijn 2023 wanneer zij met goed gevolg een audit (toelatingsaudit, opvolgingsaudit of heraudit) hebben doorlopen. De Bie Groen is na een geslaagde audit de Groenkeur-aannemer met het eerste certificaat BRL Groenvoorziening 2023 op zak.

Eenvoudiger voor inkopers

Met de uitbreiding van de duurzaamheidseisen binnen de vernieuwde Groenkeurnorm sluiten we aan bij het convenant MVOI. Met de ondertekening van dit convenant geven aan bestedende diensten aan op welke wijze ze Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven Inkopen vorm willen geven. In de beoordelingsrichtlijnen zijn de MVOI-criteria integraal verwerkt. Zo maken we het werk van de inkoper eenvoudiger.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.