Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Kleurkeur officieel een keurmerk!

Het College van Deskundigen van Stichting Groenkeur heeft op 1 december 2020 besloten Kleurkeur definitief vast te stellen als add-on op de beoordelingsrichtlijn Groenvoorziening. Dankzij dit besluit is Kleurkeur nu een keurmerk, waarvan de kwaliteit is geborgd met een onafhankelijke toetsing. Het nieuwe schema geldt vanaf 1 januari 2021. Dit is een belangrijke stap in het verduurzamen van onze leefomgeving. Want vanaf die dag gelden er duidelijke en officiële richtlijnen om biodiversiteit in Nederlandse bermen en groenstroken te bevorderen.

Green Deal als startpunt

Kleurkeur is een initiatief van Stichting Groenkeur en de Vlinderstichting dat staat voor duurzaam (maai)beheer van bermen en groenstroken. In 2016 startte de Vlinderstichting met 22 andere partijen de Greendeal Infranatuur. Deze partijen hebben gezamenlijke ambities om Nederland te vergroenen. Samen hebben ze handreikingen en tools gemaakt. Daarnaast was er ook behoefte aan concrete manieren om de biodiversiteit, in bermen en groenstroken te verbeteren. Omdat bij Groenkeur al bijna 200 bedrijven zijn gecertificeerd die maaiwerkzaamheden uitvoeren, was een samenwerking logisch. Voor Groenkeur is Kleurkeur een goede aanvulling op de bestaande beoordelingsrichtlijn Groenvoorziening.

Draagvlak getoetst

De belangstelling is groot onder vakmensen, opdrachtgevers en bedrijven. Tijdens de implementatiefase in 2019 en 2020 is het draagvlak voor Kleurkeur getoetst. Ook zijn de bevindingen van de opdrachtgevers en opdrachtnemers die ermee hebben gewerkt bekeken. Er zijn nu meer dan 450 mensen opgeleid. En het aantal aanvragen blijft groeien. Kleurkeur is al in meerdere bestekken opgenomen als gunningscriterium. Aannemers gaan aan de slag met ecologisch beheer van bermen en groenstroken op basis van deze richtlijn. In de landelijke media en vakpers is veel belangstelling voor dit onderwerp zoals blijkt uit de lange lijst met artikelen en beelden op televisie. Het draagvlak om de biodiversiteit te versterken is groot in Nederland.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.