Boomveiligheidscontrole (BVC/VTA)2020-09-09T12:24:17+02:00
Ik ben…
Vind gecertificeerden >

Voor opdrachtgevers

Boomveiligheidscontrole (BVC/VTA)

Boomveiligheidscontrole Gemeente Ede

Nationale Bomenbank | Gemeente Ede

Als boomeigenaar heeft u een wettelijke zorgplicht om de veiligheid rondom bomen te bewaken.

Door regelmatig de bomen te controleren voldoet u aan deze eis. In Nederland kennen we ruim 2.000 Boomveiligheidcontroleurs. Zij zijn opgeleid om ziektes en (potentiele) gebreken aan bomen te herkennen. De controleur inventariseert en analyseert uiterlijke signalen van potentiële (mechanische) zwakte. Bij nader aanvullend onderzoek dat buiten deze inspectie valt, kan de interne gesteldheid van de boom nog worden gemeten met specialistische apparatuur bijvoorbeeld een tomograaf en penetrometer. Zo kan men zien of de kritische drempel voor aanvaardbaar risico niet wordt overschreden.

Ze zijn bedreven in de registratie van uw bomenbestand in verschillende softwarepakketten. Geef duidelijk aan welke methode van registratie u wenst. Zo zijn er verschillen tussen de richtlijnen van RAW en Handboek Bomen.

De controleurs doen elke 5 jaar examen om de kennis actueel te houden.

Lees in de kennisbank meer over BVC/VTA

Delen via

Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!