Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Natuurpro volgt Kleurkeur-cursus

Vanuit het netwerk van Natuurpro `stuurden Gert-Jan Koopman en Stan van Ginkel onderstaand verslag met hun ervaringen over de Kleurkeur-cursus. Natuurpro is een netwerk van hoveniers, ecologische adviesbureaus en landschapsarchitecten die streven naar een optimale invulling van de natuur in Nederland. Door hun betrokkenheid in elke fase, van ontwerp tot beheer, maken zij ambitieuze, uitvoerbare en ecologisch verantwoorde projecten. Op deze manier creëren zijn een omgeving die optimaal is ingericht voor de natuur, mens en dier.

Kleurkeur-verslag

Op 6 april namen maar liefst 22 personen uit ons Natuurpro-netwerk deel aan de cursus Kleurkeur van de Vlinderstichting en Stichting Groenkeur! Zowel projectleiders, als leidinggevenden én natuurlijk hoveniers kwamen bij elkaar om te leren over ecologisch beheer van bermen en groenstroken.

Een deel van de bermen in Nederland zijn hotspots van biodiversiteit. Veel plant- en diersoorten vestigen zich in deze stroken. Dit komt bijvoorbeeld door de aanwezige structuurvariatie in de vegetatie. Daarnaast zijn het natuurlijke verbindingsroutes die voor genetische uitwisseling kunnen zorgen. Verder maken de relatief stabiele omstandigheden ook het voorkomen van zeldzame soorten mogelijk. Ondanks het groeiende bewustzijn van de waarde van deze groenstroken klepelen bermbeheerders bermen nog vaa, én op een ongunstig moment. Voor fauna is dit desastreus omdat hun overwinteringsplekken worden verwijderd, terwijl veel flora het stadium van bloei en voortplanting niet kan bereiken.

Maaifrequenties

De Kleurkeur-cursus biedt professionals handvatten om op een andere manier om te gaan met het beheren van bermen en andere groenstroken. Zo behandelt de cursus maaifrequenties- en tijdstippen. Daarnaast komen ook het overlaten van een deel van de vegetatie en de waarde daarvan voor insecten aan de orde. Door de bermen anders te beheren komen er meer bloeiende planten en dus meer insecten zoals bijen en vlinders. Dit is niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar maakt ons landschap ook mooier.

Praktijklessen

Er zijn veel overeenkomsten tussen de lessen uit de Kleurkeur-cursus en de praktijkervaring die we bij Natuurpro en Heem in huis hebben. Het behalen van het Kleurkeur-certificaat geeft de deelnemende bedrijven de kans om deze kennis gemakkelijk kenbaar te maken bij opdrachtgevers. We zijn erg blij met de opkomst van onze partners en bedanken de Vlinderstichting en Stichting Groenkeur voor een mooie dag!

Gert-Jan Koopman
Stan van Ginkel

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.