Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Workshop ‘Klimaatgesprek over een duurzaam groenbestek’

Heb jij uitgesproken ideeën over wat er in een duurzaam groenbestek thuishoort? Dan nodigen wij je van harte uit deel te nemen aan de workshop die wij tijdens de Vakbeurs Klimaat organiseren. Bij eerdere workshops kwamen al verschillende ideeën en praktische oplossingen naar voren. En tijdens deze workshop ‘Klimaatgesprek over een duurzaam groenbestek’ zetten wij onze zoektocht voort. Ons doel…

Lees verder >

Kennisdag ecologisch bermbeheer ‘Innovatie en Machines’

De eerstvolgende kennisdag ecologisch bermbeheer onder Kleurkeur vindt plaats op vrijdag 22 april 2022 . Groenaannemer en Groenkeur-deelnemer Van der Weerd Grafhorst in Grafhorst stelt de deuren van het bedrijf gastvrij voor ons open . Het centrale thema van deze kennisdag is: innovatie en machines, want ook maaimachinebouwers zien toekomst in ecologisch bermbeheer. Gemeenten en provincies vragen steeds vaker naar…

Lees verder >

Wie wordt de BovensteBeste bermbeheerder 2022?

Geniet u van de bloemrijke bermen uw gemeente? Toon dan uw waardering en stem tussen 1 mei en 1 juni op één van de vijf genomineerde kandidaten die verantwoordelijk zijn voor die mooie bermen voor de titel ‘BovensteBeste Bermbeheerder 2022’. Deze prijs wordt uitgereikt door De Vlinderstichting in samenwerking met Stichting Groenkeur. Bloemrijke bermen zijn niet alleen mooi om te…

Lees verder >

44 dagen naar Floriade

Op 1 maart heeft Groenkeur de aftelklok in Almere op 44 dagen naar Floriade gezet. Op nationale complimentendag waren bestuur en medewerkers hiervoor speciaal naar Almere gegaan. Duurzame boomkwekers Op de Floriade staan veel bomen en planten die afkomstig zijn van bedrijven met het Groenkeur certificaat duurzamere boomkwekerijproducten. De aanleg en het onderhoud gebeurt door bedrijven met de bedrijfscertificaten van…

Lees verder >

Eerste nieuwe deelnemer 2022: Molhoek-CCT

Op 7 februari jl. reikte Dick Oosthoek het Groenkeur Groenvoorziening en Kleurkeur-certificaat aan de eerste nieuwe deelnemer van 2022: Molhoek-CCT. Het bedrijf besloot zich te certificeren voor goed en duurzaam groenbeheer rond infrastructuur. Dit ter aanvulling op het realiseren van railgebonden civiele werken. Molhoek-CCT ontwikkelt zich verder als groen kenniscentrum. De laatste jaren heeft Molhoek-CCT deskundigheid op het gebied van…

Lees verder >

EU Standaard voor snoeien bomen afgerond

Onder toezicht van het European Arboricultural Council (EAC) en met steun van het Erasmus+-programma is binnen de Europese Unie een werkgroep een traject gestart om Europese standaarden voor boomverzorging op te stellen. De werkgroep heeft de eerste standaard voor het snoeien van bomen inmiddels afgerond. Hiermee heeft zij de basisprincipes van het snoeien op een heldere en eenduidige manier omschreven….

Lees verder >

Waardering voor Groenkeur-deelnemers in aanbestedingen

Sinds 2020 presenteren TenderGuide en Groenkeur de Groene AanbestedingsindeX (GAX). TenderGuide en Groenkeur willen zo inzicht geven in de ontwikkeling van de aanbestedingen in het groene domein. De index toont 340 nieuwe overeenkomsten in 2021 over alle vakgebieden. Ten opzichte van 2020 is er een lichte daling in het aantal nieuw gepubliceerde aanbestedingen voor de levering en verzorging van bomen….

Lees verder >

Resultaten onaangekondigde controles positief

Ook in 2020 en 2021 zijn de resultaten van de onaangekondigde controles weer positief. Sinds 2016 laat Groenkeur onaangekondigde controles uitvoeren bij Groenkeur deelnemers. Vakmensen uit de groene sector bezoeken hiervoor steekproefsgewijs Groenkeur deelnemers. Zij onderzoeken ter plekke of projecten voldoen aan de kwaliteit die de opdrachtgever mag verwachten. Daarnaast controleren zij of de mensen die aan het werk zijn…

Lees verder >

Bijdragenbesluit 2022

Het bestuur van Stichting Groenkeur heeft op 3 december 2021 met het vaststellen van de begroting voor 2022 ook het Bijdragenbesluit goedgekeurd. Dit betekent dat in 2022 de tarieven gelijk zijn aan de verlaagde bijdragen uit 2021. Dit als steun in de rug voor veel bedrijven. Bijdragenbesluit 2022

Lees verder >

Ecokoppen toegestaan binnen Kleurkeur

Het College van Deskundigen van Groenkeur heeft in de vergadering van 25 november besloten dat ecokoppen worden toegestaan binnen Kleurkeur. Deze ecokoppen werken volgens het principe van eerst snijden en vervolgens afvoeren met klepel. Het gaat hier om situaties die anders alleen bereikbaar zijn met een traditionele maai-zuiger voorzien van een klepelbak. Dit besluit is inmiddels door het bestuur bekrachtigd….

Lees verder >

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.