Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Mensen maken de kwaliteit

Tijdens de vakbeurs ‘Onderwijs van de GROENE toekomst’ bij Yuverta Nijmegen op 18 november jl. verzorgde Eric Soer twee inspirerende workshops ‘Mensen maken de kwaliteit’. Hierin stond de aandacht voor het opbouwen en onderhouden van persoonlijke vakbekwaamheid centraal. Fit en vakkundig Het is van belang dat nu én in de toekomst multifunctioneel groen door vakbekwame vakmensen wordt aangelegd en onderhouden….

Lees verder >

College van Deskundigen stelt wijzigingen beoordelingsrichtlijnen definitief vast

Op 22 november jl. heeft het College van Deskundigen de wijzigingen in de beoordelingsrichtlijnen definitief vastgesteld voor publicatie. Het gaat om de Groenkeur richtlijnen: Groenvoorziening, Boomverzorging en Dak- en Gevelbegroening. De wijzigingen kwamen tot stand na een voorbereidingstraject waarin de eisen verschillende keren zijn besproken in de technische commissies en in het college en bestuur van Groenkeur. Het laatste onderdeel…

Lees verder >

Symposium Duurzaam Denken & Doen

Op 9 december organiseert de coöperatie Leren voor Morgen het symposium ‘Duurzaam Denken & Doen’. Binnen de groene sector vraagt de markt vaardigheden rondom circulair denken en werken binnen het vakgebied multifunctionele daken en gevels te integreren binnen het onderwijssysteem. Gezonde samenleving Het thema van het symposium is breder dan groen. Centraal staat de vraag: Hoe moet het mbo-onderwijs eruit zien om…

Lees verder >

500ste bedrijf behaalt Groenkeur

Op maandag 31 oktober bezocht Groenkeur-directeur Dick Oosthoek Meijns Grondverzet & Groenvoorziening uit Krommenie. Zij zijn de 500ste bedrijf binnen Stichting Groenkeur dat het Groenkeur-certificaat behaalt . Als presentje ontving Marijn Meijns de duurzame plantenbox van Groenkeur uit handen van Dick. Meijns Grondverzet en Groenvoorziening De opa van de broers Meijns startte het bedrijf vanuit zijn tuincentrum als hovenier. Na…

Lees verder >

Stappen naar vernieuwing beoordelingsrichtlijnen

In het kader van de vernieuwing van de beoordelingsrichtlijnen per januari 2023 vonden er in de eerste week van oktober een hoorzitting en twee klankbordbijeenkomsten plaats. Het gaat daarbij om de Groenkeur-beoordelingsrichtlijnen: Groenvoorziening, Boomverzorging en Dak- en Gevelbegroening. Welke stappen worden er de komende weken gezet om tot nieuwe, up-to-date versies te komen? Van concept naar BRL Als eerste stap…

Lees verder >

Vernieuwde richtlijnen garanderen duurzame werkwijze

De vernieuwde richtlijnen van Groenkeur hebben als doel een duurzame werkwijze te garanderen in het uitvoeren van opdrachten in onderhoud en aanleg van het groen in de openbare ruimte. Vakblad Tuin+Landschap interviewde directeur Dick Oosthoek en Senior Beleidsmedewerker Frans Pladdet van Groenkeur over de bredere invalshoek dan kwaliteit en vakmanschap voor de herziening van de beoordelingsrichtlijnen. Ook duurzaam ondernemen gaat deel…

Lees verder >

Workshop Circulair denken en werken in opleidingen dak- en gevelbegroening

Tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte geeft Eric Soer* de workshop ‘Circulair denken en werken in opleidingen Dak- en Gevelbegroening. De centrale vraag tijdens deze workshop is: “Wat moeten studenten meenemen als ze binnen het vakgebied aan de slag gaan, zowel op, aan als ook binnen gebouwen?”  Vaardigheden voor de toekomst Vanuit de markt klinkt de roep om vaardigheden rondom circulair…

Lees verder >

Groenkeur vernieuwt beoordelingsrichtlijnen

Groenkeur gaat de beoordelingsrichtlijnen Groenvoorziening, Boomverzorging en Dak- en Gevelbegroening per 1 januari 2023 herzien. In deze vernieuwde versie ligt de nadruk op een verdere invulling van duurzaam ondernemen in de groene sector. Het College heeft besloten dat deze normen voor alle deelnemers van kracht worden. De normen vormen een basis voor duurzaam ondernemen en zijn gericht op de eigen…

Lees verder >

Reinald van Ommeren versterkt Groenkeur-bestuur

Met ingang van 1 september 2022 versterkt Reinald van Ommeren (59) het Groenkeur-bestuur. Binnen het bestuur vertegenwoordigt hij de groenvoorzieners. Reinald is directeur van Loohorst Groep. Na de mbo-opleiding Bosbouw en Cultuurtechniek volgde Hovenier/Groenvoorziener en in 1994 rondde Reinald de opleiding hbo Bedrijfskunde met succes af. Kwaliteit en kwaliteitszorg in de groene buitenruimte liggen hem na aan het hart. Vanaf…

Lees verder >

Maaibeleid vergroot biodiversiteit

In juni werd Jaap Mekel van Mekelogisch Bermbeheer uitgeroepen tot BovensteBeste Bermbeheerder 2022. Hij won de titel vanwege zijn visie op hoe bermen te maaien. Al vanaf zijn jeugd past hij gefaseerd maaien toe, omdat er later in het jaar anders geen insecten meer waren om te vangen. Dit bleek een ervaring die hij later meenam in zijn werk. Op…

Lees verder >

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.