Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Waardering voor Groenkeur-deelnemers in aanbestedingen

Sinds 2020 presenteren TenderGuide en Groenkeur de Groene AanbestedingsindeX (GAX). TenderGuide en Groenkeur willen zo inzicht geven in de ontwikkeling van de aanbestedingen in het groene domein. De index toont 340 nieuwe overeenkomsten in 2021 over alle vakgebieden. Ten opzichte van 2020 is er een lichte daling in het aantal nieuw gepubliceerde aanbestedingen voor de levering en verzorging van bomen….

Lees verder >

Resultaten onaangekondigde controles positief

Ook in 2020 en 2021 zijn de resultaten van de onaangekondigde controles weer positief. Sinds 2016 laat Groenkeur onaangekondigde controles uitvoeren bij Groenkeur deelnemers. Vakmensen uit de groene sector bezoeken hiervoor steekproefsgewijs Groenkeur deelnemers. Zij onderzoeken ter plekke of projecten voldoen aan de kwaliteit die de opdrachtgever mag verwachten. Daarnaast controleren zij of de mensen die aan het werk zijn…

Lees verder >

Bijdragenbesluit 2022

Het bestuur van Stichting Groenkeur heeft op 3 december 2021 met het vaststellen van de begroting voor 2022 ook het Bijdragenbesluit goedgekeurd. Dit betekent dat in 2022 de tarieven gelijk zijn aan de verlaagde bijdragen uit 2021. Dit als steun in de rug voor veel bedrijven. Bijdragenbesluit 2022

Lees verder >

Ecokoppen toegestaan binnen Kleurkeur

Het College van Deskundigen van Groenkeur heeft in de vergadering van 25 november besloten dat ecokoppen worden toegestaan binnen Kleurkeur. Deze ecokoppen werken volgens het principe van eerst snijden en vervolgens afvoeren met klepel. Het gaat hier om situaties die anders alleen bereikbaar zijn met een traditionele maai-zuiger voorzien van een klepelbak. Dit besluit is inmiddels door het bestuur bekrachtigd….

Lees verder >

Groenkeur gaat verhuizen!

Vanaf maandag 3 januari gaan we voor onze deelnemers en hun opdrachtgevers aan de slag vanaf een nieuwe werkplek. Groenkeur gaat in de laatste week van dit jaar namelijk verhuizen van Houten naar Bovenbuurtweg 27, 6717 XA in Ede. Op onze nieuwe thuisbasis zijn ook het bestuursbureau van Aeres Groep en Stichting Bureau Erkenningen gevestigd. Schemabeheer Vanaf 1 januari 2022…

Lees verder >

Najaarsvergadering college van deskundigen

Het college van deskundigen van Groenkeur vergadert twee keer per jaar. Op 25 november kwam het college bijeen voor de najaarsvergadering. De vergadering stond in het teken van de komende herziening van de beoordelingsrichtlijnen Groenvoorziening, Boomverzorging en Dak- en Gevelbegroening. Deze is gepland per 1 januari 2023. De herziening staat vooral in het teken van het verder inhoud geven aan…

Lees verder >

Opleiding Voorman/Uitvoerder groene daken en gevels

In november was er weer een cursusdag van de nieuwe opleiding tot Voorman/Uitvoerder groene daken en gevels. De cursus wordt gegeven door IPC Groene Ruimte in Arnhem. Deelname aan het examen is een optie en om die reden is het geen standaard onderdeel van de trainingsdag. Voor het examen schrijf je je dan ook apart in bij Examenpunt. Bovendien is…

Lees verder >

Herziening beoordelingsrichtlijnen Groenkeur

Afgelopen weken kwamen de technische commissies van Groenkeur bijeen om de hoofdlijnen te bespreken van de herziening van de beoordelingsrichtlijnen. Deze staan gepland op 1 januari 2023. Groenkeur heeft drie technische commissies. En zij adviseren het college van deskundigen over de beoordelingsrichtlijnen Groenvoorziening, Boomverzorging en Dak- en Gevelbegroening. Ze krijgen hierbij advies van de tijdelijke technische commissie Duurzaam en Circulair…

Lees verder >

CROW 500-richtlijn moet graafschade voorkomen

Op 1 januari 2022 treedt de CROW 500-richtlijn in werking. Deze richtlijn moet graafschade voorkomen aan kabels en leidingen en bestaat al sinds 2017. Echter deze is nu nog vrijwillig en wordt vanaf volgend jaar verplicht voor initiatiefnemers, netbeheerders en grondroerders. Levensgevaarlijk Onderzoek geeft aan dat het aantal graafschades in 2020 met 10% is gestegen. Naast dat schade aan kabels…

Lees verder >

Workshop ‘Wat zet jij in een duurzaam groenbestek?’

Heb jij uitgesproken ideeën over wat er in een duurzaam groenbestek thuishoort? Dan nodigen wij je van harte uit deel te nemen aan de workshop die wij tijdens het congres Natuurlijk organiseren. Bij een eerdere workshop kwamen al verschillende ideeën en praktische oplossingen naar voren. Want tijdens de workshop ‘Wat zet jij in een duurzaam groenbestek?’ zetten wij onze zoektocht…

Lees verder >

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.