Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Groenkeur-auditoren te gast bij Van Doorn buitenruimte

Woensdag 7 juli waren de Groenkeur-auditoren te gast bij Van Doorn buitenruimte in Geldermalsen voor het jaarlijkse harmonisatieoverleg. Na afloop van de algemene agendapunten heette directeur Eric van Doorn de groep welkom. Daarnaast schoof ook Laura Kleinsman aan die binnen het bedrijf verantwoordelijk is voor onder andere Kleurkeur. Enthousiasme Kleurkeur Eric gaf een korte introductie op het ontstaan en de…

Lees verder >

Bureau Erkenningen en Groenkeur onderzoeken mogelijke fusie

Stichting Bureau Erkenningen en Stichting Groenkeur onderzoeken de mogelijkheid tot een fusie per 1 januari 2022. Beide stichtingen zijn erkend en bekend van het beheren van persoons- en bedrijfscertificaten (schemabeheer) binnen het groene domein. Door samen te gaan in één stichting onder de naam ‘Groene Erkenningen’, kan een grotere en meer robuuste organisatie ontstaan. De samenwerking biedt eveneens extra’s aan…

Lees verder >

Groei én nieuwe initiatieven in 2020

Het bestuur van Stichting Groenkeur heeft tijdens de vergadering van 25 juni jl. zowel de jaarrekening als het jaarverslag 2020 goedgekeurd. De stichting staat er gezond voor en daarom kon de deelnemersbijdrage 2021 worden verlaagd. Daarnaast is Groenkeur er bijzonder trots op de groei én nieuwe initiatieven in 2020. Alle Groenkeur-certificaten groei lieten zien. In een jaar waarin het coronavirus…

Lees verder >

HSM nieuwe deelnemer voor sportvelden met Groenkeur

HSM is een nieuwe deelnemer voor Groenkeur Groenvoorziening, ook sportvelden kunnen onder Groenkeur onderhouden worden. In aanbestedingen voor sportvelden wordt steeds vaker naar Groenkeur-certificering gevraagd. Voor de Hollandsche Sportveldenonderhouds Maatschappij (HSM) in Woudrichem de reden om het certificeringstraject aan te gaan en zich in 2020 te laten certificeren. Omdat Groenkeur-certificering niet voor elk bedrijf is weggelegd, heeft Groenkeur meerwaarde voor…

Lees verder >

Duurzaam en circulair werken binnen Groenkeur

Afgelopen maanden hebben thema’s duurzaam en circulair werken binnen Groenkeur ruim de aandacht gekregen. Allereerst in een daarvoor speciaal in het leven geroepen klankbordgroep op 21 april. En vervolgens in een gezamenlijke bijeenkomst van het college en het bestuur op 25 mei., zij gingen aan de slag met persona’s die kozen voor het opnemen van duurzaamheid in de basisnorm. Om…

Lees verder >

Pilot-cursus Inspecteur NEN 2767 groen deze zomer

Op dinsdag 29 juni start de pilot-cursus Inspecteur NEN 2767 groen. Tijdens deze pilot gaan we ervaringen opdoen om na de zomer de definitieve cursus te kunnen presenteren. Deze cursus bestaat uit vier cursusdagen eind juni en begin juli. Op het programma staan de volgende onderwerpen: theorie NEN 2767, praktijkdag Bomen, praktijkdag overig groen, rapporteren en meerjarenonderhoudsplan. Inspelen op trends…

Lees verder >

Tree-O-Logic biedt grip op bomen

In Harskamp op de Veluwe zetelt het groene adviesbureau Tree-O-Logic. Het bureau staat onder leiding van Bernard Flier. Een bekende achternaam als we over het vakmanschap op het gebied van bomen praten. Een familiebedrijf dat zijn oorsprong kent in de boomverzorging, maar zich volledig heeft gespecialiseerd in het regie voeren op het complete bomenbeleid en -beheer van hun opdrachtgevers. DATA…

Lees verder >

Projectenparade met Groenkeur-ondernemers

Vol trots lazen wij in Stad+Groen de vier uitgelichte projecten in de openbare ruimte. Bij alle projecten zijn Groenkeur-aannemers betrokken: Agterberg, Donker Groep, Krinkels. Bovendien is bij één project het plantmateriaal geleverd door Groenkeur-teler Olaf Nijenkamp. Mooi om te zien hoe ieder op eigen wijze samen met de opdrachtgever een bijdrage levert aan een duurzame leefomgeving. Lees het volledige artikel.

Lees verder >

Prestatiecontracten: leren loslaten …

Het kunnen managen van prestatiecontracten vergt speciale competenties van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Het opstellen van een goed prestatiecontract blijkt een heuse uitdaging te zijn.  Vakblad Stad+Groen legde het oor te luister bij contractmanager ruimtelijke uitvoering van de gemeente Tilburg Marjolijn Bons én bij Groenkeur-opdrachtnemer Brouwers Groenaannemers. Groenkeur-ondernemers Groenaannemer Eijkelboom en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) gingen Brouwers al voor met het afsluiten van contracten voor het…

Lees verder >

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.