Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Najaarsvergadering college van deskundigen

Het college van deskundigen van Groenkeur vergadert twee keer per jaar. Op 25 november kwam het college bijeen voor de najaarsvergadering. De vergadering stond in het teken van de komende herziening van de beoordelingsrichtlijnen Groenvoorziening, Boomverzorging en Dak- en Gevelbegroening. Deze is gepland per 1 januari 2023. De herziening staat vooral in het teken van het verder inhoud geven aan…

Lees verder >

Opleiding Voorman/Uitvoerder groene daken en gevels

In november was er weer een cursusdag van de nieuwe opleiding tot Voorman/Uitvoerder groene daken en gevels. De cursus wordt gegeven door IPC Groene Ruimte in Arnhem. Deelname aan het examen is een optie en om die reden is het geen standaard onderdeel van de trainingsdag. Voor het examen schrijf je je dan ook apart in bij Examenpunt. Bovendien is…

Lees verder >

Herziening beoordelingsrichtlijnen Groenkeur

Afgelopen weken kwamen de technische commissies van Groenkeur bijeen om de hoofdlijnen te bespreken van de herziening van de beoordelingsrichtlijnen. Deze staan gepland op 1 januari 2023. Groenkeur heeft drie technische commissies. En zij adviseren het college van deskundigen over de beoordelingsrichtlijnen Groenvoorziening, Boomverzorging en Dak- en Gevelbegroening. Ze krijgen hierbij advies van de tijdelijke technische commissie Duurzaam en Circulair…

Lees verder >

CROW 500-richtlijn moet graafschade voorkomen

Op 1 januari 2022 treedt de CROW 500-richtlijn in werking. Deze richtlijn moet graafschade voorkomen aan kabels en leidingen en bestaat al sinds 2017. Echter deze is nu nog vrijwillig en wordt vanaf volgend jaar verplicht voor initiatiefnemers, netbeheerders en grondroerders. Levensgevaarlijk Onderzoek geeft aan dat het aantal graafschades in 2020 met 10% is gestegen. Naast dat schade aan kabels…

Lees verder >

Workshop ‘Wat zet jij in een duurzaam groenbestek?’

Heb jij uitgesproken ideeën over wat er in een duurzaam groenbestek thuishoort? Dan nodigen wij je van harte uit deel te nemen aan de workshop die wij tijdens het congres Natuurlijk organiseren. Bij een eerdere workshop kwamen al verschillende ideeën en praktische oplossingen naar voren. Want tijdens de workshop ‘Wat zet jij in een duurzaam groenbestek?’ zetten wij onze zoektocht…

Lees verder >

Nieuwe Gids Proportionaliteit

Op 1 januari 2022 wijzigt de Gids Proportionaliteit. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft deze nieuwe Gids gepubliceerd. De wijziging beperkt de bovenmatige toepassing van rechtsverwerkingsclausules en bevordert een goede klachtafhandeling. Het ministerie van EZK is bezig met verschillende maatregelen om de rechtsbescherming bij aanbesteden voor ondernemers te verbeteren. Een van de maatregelen is een aanpassing van de ‘Gids proportionaliteit’. De…

Lees verder >

Gedragscode provinciale infrastructuur

Sinds augustus 2021 is de nieuwe ‘Gedragscode Provinciale Infrastructuur’ van kracht. Hierin staat hoe provincies rekening moeten houden met beschermde plant- en diersoorten bij werkzaamheden op of rond provinciale (water)wegen. De Rijkdienst voor het Wegverkeer heeft deze nieuwe gedragscode goedgekeurd en is ondertekend door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De gedragscode geldt tot juni 2023. Wet natuurbescherming In de…

Lees verder >

Nieuwe TC Duurzaam en circulair werken

Op 5 oktober was het zover: de nieuwe technische commissie Duurzaam en Circulair werken kwam online samen. De afgelopen periode hebben de onderwerpen duurzaam en circulair werken op veel plekken de aandacht gekregen binnen Groenkeur. Met als conclusie dat de urgentie voor deze onderwerpen voor Groenkeur duidelijk is. Niets doen is geen optie. Duurzaam ondernemen Uiteindelijk is ervoor gekozen de…

Lees verder >

Rabo Impactlening voor duurzame boomkwekers

Boomkwekers met het Groenkeur-certificaat ‘Duurzame boomkwekerijproducten’ kunnen ook in 2021 weer in aanmerking komen voor een Rabo Impactlening. Met steun van European Investment Bank (EIB) stimuleert de Rabobank door deze lening investering van bedrijven die winst opleveren voor de bedrijven zelf en daarnaast ook een positief effect hebben voor mens, milieu en maatschappij. Met de Rabo Impactlenig geeft Rabobank een…

Lees verder >

Evalueren Kleurkeur 2021

Op 1 januari 2021 is de Add-on Kleurkeur officieel van start gegaan. Aan het eind van het seizoen 2021 willen we de ervaringen met Kleurkeur 2021 evalueren. Door uw ervaring met ons te delen, kunnen we Kleurkeur nog sterker maken om zo de biodiversiteit van bermen en groenstroken te optimaliseren. Doet u mee? Enquête Heeft u al ervaring met Kleurkeur…

Lees verder >

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.