Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Nieuw certificaat Inspecteur NEN 2767 groen

Het College van Deskundigen heeft op 22 november het examendocument voor het nieuwe certificaat Inspecteur NEN 2767 Groen vastgesteld voor publicatie per 20 december 2022. Na instemming van het bestuur publiceert Groenkeur dan ook dit nieuwe examendocument op de site. Objectief en uniform De NEN 2767 conditiemeting is momenteel dé norm voor het objectief en uniform meten van de fysieke…

Lees verder >

Bijdragenbesluit 2023

Het bijdragenbesluit 2023 is vastgesteld door het bestuur. De bijdrage voor de deelnemende bedrijven blijft gelijk aan het verlaagde tarief in 2022. Bij de persoonscertificaten is een verandering doorgevoerd. Door de samenwerking met Examenservices uit Nieuwegein publiceert Groenkeur nu zelf de examentarieven in plaats van de opleiders. De opleiders rekenen nog een extra fee voor de praktijkexamens. Voor meer informatie…

Lees verder >

Bouwstenen voor bomenbeleid uitgereikt

Op 2 december ontving Leendert Koudstaal, het eerste exemplaar van het boek ‘Bouwstenen voor Bomenbeleid ’ uit handen van auteurs Dick Oosthoek en Camiel Versluis. Koudstaal is voorzitter van de Intergemeentelijke Studiegroep Bomen. Het boek is geschreven voor beleidsmedewerkers groen om hen te ondersteunen bij het opstellen van bomenbeleidsplannen. De uitgevers Stichting Bomenmakelaar en Stichting Groenkeur hopen dat met sturen…

Lees verder >

Oud voorzitter Sjaak Langeslag overleden

We hebben met verslagenheid kennis genomen van het overlijden van Sjaak Langeslag op 29 november 2022. Hij was voorzitter van Stichting Groenkeur. Vanaf 2008 tot en met 2019 was hij de stuwende kracht achter het verder professionaliseren van Groenkeur. Wij zijn hem hiervoor veel dank verschuldigd. Wij wensen zijn familie veel sterkte toe bij het afscheid nemen en de periode…

Lees verder >

Meer examenlocaties persoonscertificaten

In 2023 wordt het mogelijk op meer locaties examen te doen voor één van de Groenkeur-persoonscertificaten. Op dit moment zijn wij hiervoor in gesprek met diverse partijen. Nu kan dit het voor de persoonscertificaat Veilig Werken op Hoogte, maar in 2023 gaat dit ook gelden voor Boom Veiligheid Controleur, Dak- en Gevelbegroening Onderhoud, Aanleg en Voorman/Uitvoerder. Tot 31 december 2022…

Lees verder >

Mensen maken de kwaliteit

Tijdens de vakbeurs ‘Onderwijs van de GROENE toekomst’ bij Yuverta Nijmegen op 18 november jl. verzorgde Eric Soer twee inspirerende workshops ‘Mensen maken de kwaliteit’. Hierin stond de aandacht voor het opbouwen en onderhouden van persoonlijke vakbekwaamheid centraal. Fit en vakkundig Het is van belang dat nu én in de toekomst multifunctioneel groen door vakbekwame vakmensen wordt aangelegd en onderhouden….

Lees verder >

College van Deskundigen stelt wijzigingen beoordelingsrichtlijnen definitief vast

Op 22 november jl. heeft het College van Deskundigen de wijzigingen in de beoordelingsrichtlijnen definitief vastgesteld voor publicatie. Het gaat om de Groenkeur richtlijnen: Groenvoorziening, Boomverzorging en Dak- en Gevelbegroening. De wijzigingen kwamen tot stand na een voorbereidingstraject waarin de eisen verschillende keren zijn besproken in de technische commissies en in het college en bestuur van Groenkeur. Het laatste onderdeel…

Lees verder >

Symposium Duurzaam Denken & Doen

Op 9 december organiseert de coöperatie Leren voor Morgen het symposium ‘Duurzaam Denken & Doen’. Binnen de groene sector vraagt de markt vaardigheden rondom circulair denken en werken binnen het vakgebied multifunctionele daken en gevels te integreren binnen het onderwijssysteem. Gezonde samenleving Het thema van het symposium is breder dan groen. Centraal staat de vraag: Hoe moet het mbo-onderwijs eruit zien om…

Lees verder >

500ste bedrijf behaalt Groenkeur

Op maandag 31 oktober bezocht Groenkeur-directeur Dick Oosthoek Meijns Grondverzet & Groenvoorziening uit Krommenie. Zij zijn de 500ste bedrijf binnen Stichting Groenkeur dat het Groenkeur-certificaat behaalt . Als presentje ontving Marijn Meijns de duurzame plantenbox van Groenkeur uit handen van Dick. Meijns Grondverzet en Groenvoorziening De opa van de broers Meijns startte het bedrijf vanuit zijn tuincentrum als hovenier. Na…

Lees verder >

Stappen naar vernieuwing beoordelingsrichtlijnen

In het kader van de vernieuwing van de beoordelingsrichtlijnen per januari 2023 vonden er in de eerste week van oktober een hoorzitting en twee klankbordbijeenkomsten plaats. Het gaat daarbij om de Groenkeur-beoordelingsrichtlijnen: Groenvoorziening, Boomverzorging en Dak- en Gevelbegroening. Welke stappen worden er de komende weken gezet om tot nieuwe, up-to-date versies te komen? Van concept naar BRL Als eerste stap…

Lees verder >

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.