Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Kleurkeur Blauw en machinetoets

In aanvulling op Kleurkeur, komt nu de natte zone in beeld.

De Vlinderstichting en Groenkeur breiden per 1 september 2023 Kleurkeur uit met een richtlijn voor ecologisch beheer van watergangen. Voor de hele groenblauwe dooradering biedt Kleurkeur daarmee een nieuwe norm voor ecologisch beheer.

Watergangen

Nederland kent 330.000 kilometer sloten en 6500 kilometer vaarten en kanalen. Een fors areaal, wat niet alleen door mensen wordt gebruikt, maar ook het leefgebied vormt van talloze plant- en diersoorten. Met aanpassingen in de wijze van uitvoering van het beheer en een nieuwe kijk op de watergang is er veel biodiversiteitswinst te behalen. De tijd is daar rijp voor, want biodiversiteit staat op veel plekken onder druk. Kleurkeur Blauw, zoals het onderdeel voor ecologisch beheer van watergangen heet, is een certificaat voor aannemers en groenbedrijven om zich te onderscheiden op vakmanschap en ecologische kwaliteit. Opdrachtgevers zoals waterschappen en gemeenten kunnen in aanbestedingen van beheer van watergangen vragen om Kleurkeur-gecertificeerde bedrijven.  

Twee scopes

Vanaf 1 september 2023 vallen er onder het add-on certificaat Kleurkeur twee zogeheten scopes of toepassingsgebieden: Groen en Blauw. Kleurkeur Groen (voorheen Kleurkeur) richt zich op het ecologisch beheer van bermen, dijken en groenstroken, Kleurkeur Blauw richt zich op het ecologisch beheer van watergangen. Er is bij de ontwikkeling van Kleurkeur gezocht naar zoveel mogelijk synergie tussen de eisen voor Groen en Blauw. Bedrijven kunnen zich voor zowel Groen als Blauw afzonderlijk en in combinatie laten certificeren. Voor personen komt een nieuwe examen beschikbaar.

De norm is nu gepubliceerd, zodat bedrijven en opdrachtgevers zich kunnen voorbereiden. We verwachten dat de eerste bedrijven in 2024 zich kunnen certificeren.

Geschikte maaimachines

In de norm Kleurkeur wordt ook gesproken over het toelaten van geschikte maaimachines. Hiervoor is een protocol ontwikkeld. Hieirin staan de proefopstelling vermeld en ook het vereiste resultaat. Tijdens de toetsing worden foto’s gemaakt. Deze worden ter beoordeling voorgelegd aan de Vlinderstichting.

Op korte termijn staan er twee toetsmomenten in de planning: op vrijdag 13 oktober en op vrijdag 20 oktober op een centraal gelegen locatie. Het is vanaf nu mogelijk om de toetsing bij de Vlinderstichting aan te vragen.

watergang kleurkeur blauw

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.