Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Opleiden voor persoonscertificaten

Opleiden voor Groenkeur

Marktpartijen, instellingen en scholen zijn vrij om een opleiding/cursus aan te bieden die is gebaseerd op de eindtermen uit de examendocumenten van onze persoonscertificaten. Eén criterium is er echter wel: iedere opleider dient zich als cursusaanbieder te laten registreren bij Groenkeur.

Voorwaarden

Opleiders voor persoonscertificaten worden bij registratie ten minste verplicht om cursusinformatie en prijzen op transparante wijze openbaar te maken, zodat kandidaten zelf een oordeel kunnen vormen over de geboden dienst. Verklaringen van deelname (aan een cursus) moeten voldoen aan de eisen die door Groenkeur zijn gesteld in het betreffende examendocument. Daarnaast is het opleiders niet toegestaan zelf certificaten uit te geven. Bovendien mogen zij, zonder schriftelijke toestemming vooraf, zelf geen schema’s te ontwikkelen, die gebaseerd zijn op het beroepsprofiel uit de examendocumenten en beoordelingsrichtlijnen van Groenkeur.

Examenlocatie boeken

Opleiders voor persoonscertificaten kunnen voor het examineren van een groep voor één van de Groenkeur-persoonscertificaten het groepsaanmeldingsformulier insturen. De exameninstelling Examenservices die namens Groenkeur de examens afneemt plant het examen in en wijst een toezichthouder toe. Indien er bij een opleider zelf geen ruimte is, dan biedt Examenservices ruimten in het land aan. Als het examen ook een praktijkgedeelte omvat, zorgt de opleider voor een geschikte locatie en kundig examinator.

Individueel examen doen kan op een centraal toetsmoment voor het theorie gedeelte. Ook hercerticeringsexamens kunnen hier uitgevoerd worden. Aanmelden individueel.

Hercertificeren en kennisaanbod indienen

Om de kwaliteit en het vakmanschap te bevorderen kennen diverse certificaten ook het onderdeel Permanente Educatie. Bij Kleurkeur en Dak- en gevelbegroener is dit onderdeel inmiddels ingevuld. Een kennisaanbieder kan een kennisaanbod indienen ter goedkeuring. Zodra dit goedgekeurd is kunnen er bijeenkomsten georganiseerd worden. De kosten die aan het goedkeuren van een kennisbod verbonden zijn bedragen €75,-.

Opleiders dienen het kennisaanbod in via onderstaande knop.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.