Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Praktijkboek multifunctionele groene daken en gevels

Handboek Groene daken vernieuwd

Het Handboek Groene daken stamt uit 2011. De ontwikkelingen op het ‘groene’ dak gaan snel. Het dak krijgt meer functies naast groen. Dus tijd om het Handboek groene daken te vernieuwen en gelijk om te dopen in Praktijkboek Multifunctionele groene Daken en Gevels. Graag attenderen wij u op het gezamenlijke Groenkeur en ISSO project ‘Praktijkboek Multifunctionele groene Daken en Gevels’ dat op 1 janauri 2020 is afgerond.

Groenkeur

Stichting Groenkeur is al 15 jaar een bekende naam als onafhankelijke keurmerk voor de groenvoorzieners en groene daken. In Nederland zijn 60 bedrijven gecertificeerd volgens deze Dak en Gevelrichtlijnen en ruim 300 medewerkers hebben op basis van het handboek Groene daken een opleiding gevolgd.

Bekijk het inkijkexemplaar bij ISSO of bestel direct.

Coördinatie door ISSO

ISSO heeft als kennisinstituut voor bouw- en installatietechniek samen met Stichting Groenkeur het initiatief genomen om diverse bestaande publicaties rond groene daken en gevels samen te voegen en te voorzien van een stevige update en uitbreiding. Zodat er een praktische publicatie komt die voor alle betrokkenen, van eerste initiatief, tot en met beheer en gebruik van waarde is. Dit wordt het Praktijkboek Multifunctionele groene Daken en Gevels.

foto: gemeente Rotterdam

Alle richtlijnen verzameld

Zowel het bestaande Handboek Groene Daken als de bestaande publicaties in het portfolio van ISSO (voorheen bekend als de SBR-publicaaties) zijn verouderd. Hoewel de inhoud van de publicaties nog altijd relevant is, dient deze bijgesteld en aangevuld te worden. tegelijkertijd biedt een gezamenlijke herziening kans om de hoeveelheid publicaties terug te dringen, overzichtelijk te maken en beter voor de verschillende doelgroepen te ontsluiten. Dit in een modulaire digitale en papieren uitgave.

Modulair, snel weer up-to-date

Gekozen is voor een modulaire indeling, passend bij de wijze van uitgeven en de diversiteit aan doelgroepen en onderwerpen. De modules worden gedefinieerd door enerzijds de verschillende doelgroepen per projectfase: beleidsmaker, initiatiefnemer, ontwerper, uitvoerder, onderhoud/beheer, anderzijds wordt onderscheid gemaakt in functie (groen/rood/geel/blauw) en verschillende kaders worden toegelicht (juridisch, financieel, veiligheid & ARBO).

De Dakakker (foto Gemeente Rotterdam aangelegd door Binder Groenprojecten)
De Dakakker (foto Gemeente Rotterdam aangelegd door Binder Groenprojecten)

Inhoud

Voor een goede aansluiting bij betrokken actoren en toekomstige ontwikkelingen zal het Praktijkboek Multifunctionele groene Daken en Gevels in ieder geval voor de volgende onderdelen worden uitgewerkt, dit zijn: 

1.  Processtappen per projectfase, vanaf initiatief tot beheer

2.  Praktijkervaringen/voorbeelden voor inspiratie en geborgde kwaliteit

3.  Visualisaties voor didactische uitleg

4.  Prestatie-eisen: referenties en links naar bestaande documentatie, zoals de FLL

5.  Basisreferentie- en uitvoeringsdetails

6.  Snel-check protocollen voor betrokken vakmensen

7.  Eindtermen om gelijk de bestaande opleidingen Daktuin en Gevelgroen aan te passen en vernieuwen

Partners en deelnemers participeren

De partners van de Green Deal Groene Daken en deelnemers van Groenkeur vertegenwoordigen een belangrijke afspiegeling van de Triple-Helix (de driehoek bedrijfsleven – overheden – onderwijs). Bij de samenstelling van het Praktijkboek Multifunctionele Daken en Gevels maken we graag gebruik van dit netwerk en het commitment. Dit zowel in de vorm van het ontsluiten van de ontwikkelde en verzamelde kennis en ervaring als een verzoek om co-financiering. De inhoud is ook gelijk de basis voor vijf opleidingsmodules van ontwerper tot beheerder.

Doet u mee?

De totale begroting voor deze ambitieuze aanpak is €75.000,-. Inmiddels is vanuit diverse partijen €37.500 in opdracht gegeven. Graag nodigen wij u uit om dit bedrag aan te vullen. Er zijn diverse aantrekkelijke sponsorpakketten beschikbaar. Ook in-kind bijdragen bijvoorbeeld in de vorm van meeschrijven, aanleveren uitgewerkte voorbeelden, aanleveren van goed beschreven inspectiefoto’s, BIM-modelleren, etc. zijn bijzonder welkom!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Cromwijk van ISSO (06 10 79 63 19) of door te mailen naar j.cromwijk@isso.nl De introductie van het praktijkboek groene multifunctionele daken en gevels leidt ook tot aanpassingen in de BRL Dak en gevelbegroening. Er zijn wijzigingen van de kwaliteitseisen en de vakbekwaamheidseisen. U kunt hierover meer lezen.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.