Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Boek: Bouwstenen voor bomenbeleid

Handvatten voor gemeenten bij het opstellen van beleid voor aanplant, behoud, verplant, kap, herplant en compensatie van bomen.

Tijd, ruimte en geld zijn voor gemeenten niet vanzelfsprekend om gezonde bomen te behouden. Door gebiedsontwikkeling en economisch beheer is het dagelijkse praktijk dat gezonde bomen verdwijnen. Bomen krijgen hierdoor geen gelegenheid volwassen te worden, waardoor zij een ecologische betekenis krijgt. Voor volwassen bomen is een volgroeid bomenbeleid nodig.

Bouwstenen voor bomenbeleid

Boek, hardcover, 84 pagina’s, ISBN: 9789403678511, € 27,50, Auteur: Camiel Versluis, Initiatief: Stichting Bomenmakelaar, Redactie: Stichting Groenkeur.

Het boek is ook als E-book verkrijgbaar, ISBN: 9789464657197, € 13,76

Beleidsmedewerkers van gemeenten die een afspraak maken met Dick Oosthoek van Groenkeur om over de duurzaamheidsambities van hun gemeente te praten, krijgen het boek gratis in hun bezit bij het gesprek.  

Bouwstenen voor bomenbeleid

Het boek ‘Bouwstenen voor bomenbeleid’ is geschreven om beleidsmedewerkers groen van gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van een bomenbeleid, dat de ecologische- en monetaire waarde van bomen centraal stelt. Het biedt handvatten om bewuste keuzes te maken en het bomenbeleid weerbaar te maken in de concurrentie om ruimte en middelen.

Bouwstenen voor bomenbeleid’ is een samenwerking van Stichting Bomenmakelaar en Stichting Groenkeur. Hieraan hebben beleidsmedewerkers groen uit verschillende gemeenten een bijdrage geleverd. Wij hopen zo een bijdrage te leveren aan het verstevigen van de positie van bomen in het gemeentelijk beleid én in de openbare ruimte.

Standaardteksten

Het boek bevat gestandaardiseerde teksten. Deze zijn vrij om over te nemen door gemeenten, provincies en andere boombeheerders om toe te passen in bomenbeleidsplannen. Voor de context en duiding raadpleegt u de publicatie.

Samenvatting

In deze samenvatting tonen we u passages uit de onderdelen van het ‘bomenbeleidsplan’ en de hoofdlijn in de ‘handvatten voor aanbestedingen’. De uitgebreidere beschrijvingen kunt u nalezen in het boek. Het geeft een goede eerste indruk van hetgeen u van de publicatie kunt verwachten.

Beslisboom

Gemeenten kunnen de beslisboom gebruiken als beleidskader voor behoud, verplanten en kap van bomen. Het beschrijft welke afwegingen de gemeente maakt voordat het tot kap of verplanten van bomen over gaat. De beslisboom kan toegevoegd worden aan een bomenbeleidsplan.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.