Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Groene AanbestedingsindeX (GAX) beweegt

Voor de tweede maal presenteren TenderGuide en Groenkeur de Groene AanbestedingsindeX (GAX). TenderGuide en Groenkeur willen zo inzicht geven in de ontwikkeling van de aanbestedingen in het groene domein. De index daalt van 105 naar 72 nieuw ingegane contracten. Opvallend is wel dat de teruggang in het aantal nieuwe gepubliceerde aanbestedingen uit het eerste kwartaal, in het tweede kwartaal weer…

Lees verder >

Nieuw reglement certificatie bedrijven

Groenkeur heeft per 1 juli 2021 een nieuw reglement certificatie bedrijven. Het reglement is aangepast in afstemming met de certificatie-instellingen. In het gewijzigde reglement is aangegeven dat voor het beoordelen van de Groenkeur schema’s de Europese richtlijn EN 17021, en de IAF Mandatory Documents 1, 2, 4 en 5 van toepassing zijn. Deze laatste gaan in op respectievelijk de wijze…

Lees verder >

Examendocument Kleurkeur van kracht

Samen met de Vlinderstichting heeft Groenkeur een examendocument Kleurkeur opgesteld. Hierin staan de vereiste kennis, vaardigheden en competenties die een medewerker moet hebben om het certificaat Kleurkeur basis en Kleurkeur gevorderde te kunnen halen. Daarnaast bevat het document eveneens de eisen aan de exameninstelling. Tevens staat wijze beschreven waarop het examen wordt afgenomen. Het document is voorgelegd aan de technische…

Lees verder >

Examendocument Kleurkeur 2021

Groenkeur heeft samen met de Vlinderstichting een examendocument Kleurkeur opgesteld. Hierin staan de vereiste kennis, vaardigheden en competenties die een medewerker moet hebben om het certificaat Kleurkeur basis en Kleurkeur gevorderde te kunnen halen. Daarnaast bevat het document eisen waaraan de exameninstelling moet voldoen en de wijze waarop het examen wordt afgenomen.

Lees verder >

Boom Veiligheids Controle (BVC) of Visual Tree Assessment (VTA)

Boom Veiligheids Controle of Visual Tree Assessment. Kortweg BVC of VTA, is een door de Duitse hoogleraar  Claus Mattheck ontwikkelde methode om bomen te onderzoeken op eventuele gebreken die kunnen leiden tot breuk. Daarnaast zijn er ook andere methodes die voorkomen: IBA (Integrierte Baum Analyse) en de SIA (Static Integrated Assessment). Ruim 16 miljoen bomen In Nederland staan ruim 16 miljoen…

Lees verder >

Wat is een LIOR?

Waar staan de letters LIOR voor? De letters LIOR staan voor de Leidraad inrichting Openbare Ruimte (ook wel genoemd HIOR (Handboek Inrichting Openbare Ruimte) of LDIOR (Leidraad Duurzame Inrichting Openbare Ruimte),. In dit document staan de technische eisen die door een organisatie aan de openbare ruimte worden gesteld. Deze eisen hebben onder meer betrekking op de infrastructuur, het groen, water,…

Lees verder >

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.