Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

KLIC-meldingen gaan digitaal

Ben je een ondernemer die machinale graafwerkzaamheden uitvoert? Dan ben je verplicht om vooraf een KLIC-melding te doen bij het Kadaster. Vanaf 1 april 2021 ben je wettelijk verplicht alle ontvangen informatie over de ligging ondergrondse kabels en leidingen digitaal op de graaflocatie te kunnen tonen. Dit kan met een viewer via een laptop, tablet of smartphone. Ook is er…

Lees verder >

Verplicht groene maatregelen bij woningbouw

Bouwers en natuur- en milieuorganisaties doen gezamenlijke oproep verplicht groene maatregelen bij woningbouw De komende tien jaar krijgt Nederland er bijna een miljoen woningen bij. Bouwers, banken, ontwikkelaars en natuur- en milieuorganisaties maken zich zorgen over de leefbaarheid van steden en het verlies van biodiversiteit. De organisaties zien volop kansen om steden en dorpen te vergroenen, zodat natuur meer ruimte…

Lees verder >

RI&E op orde? Inspectie controleert

Inspectie SZW controleert aanwezigheid RI&E in de groenbranche ​Inspectie SZW controleert in april steekproefsgewijs de aanwezigheid van een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) bij hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven. Koninklijke VHG is hiervan mondeling op de hoogte gesteld. Heeft u personeel (ook uitzendkrachten, stagiaires en/of flexwerkers) in dienst? Dan bent u er verantwoordelijk voor dat uw werknemers veilig en gezond kunnen werken. Als…

Lees verder >

100ste Groenkeur boomverzorgings certificaat

Groenkeur blijft groeien. Het 100ste Groenkeur boomverzorgings certificaat is een feit en in handen van Bruin Groenvoorziening uit Burgerbrug. Het is een veelzijdig bedrijf dat zich bezighoudt met werkzaamheden in de boomverzorging en groenvoorziening in de breedste zin van het woord. Het ontwerpen en realiseren van een particuliere tuin of het renoveren van een openbaar park in een grote stad,…

Lees verder >

Kleurkeur cursussen gaan door tijdens corona

De Kleurkeur-cursussen basis en gevorderde gaan door tijdens corona. Deze vinden nu door de coronamaatregelen alleen online plaats. Hierdoor is het niet mogelijk om aansluitend examens af te nemen. En dit betekent dat de cursisten nog geen Kleurkeur-certificaat in handen hebben. Om we niet willen dat deelnemers aan Kleurkeur-cursussen tijdens corona vertraging oplopen in het certificeringsproces, heeft het College van…

Lees verder >

IPM Tool ook voor sportvelden

IPM Tool ook voor sportvelden. In de Glastuinbouw is Integrated Pest Management (IPM) een zeer bekende en al lang gebruikte methode. In het sportveldonderhoud zijn we hier nog ervaring mee aan het opdoen. Het is altijd handig om bij sectoren een kijkje te nemen die al verder zijn en daarvan te leren. De Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) heeft gezamenlijk…

Lees verder >

Mag ik een keurmerk eisen?

Mag ik een Keurmerk eisen in mijn aanbestedingen? Het is toegestaan om een keurmerk te eisen in de specificaties van een opdracht, in de gunningscriteria of als contractvoorwaarde. Er zijn wel strikte voorwaarden aan verbonden. Voorwaarden Proportionaliteit: alle eisen van het keurmerk moeten verband houden met het voorwerp van de opdracht. Het keurmerk is gebaseerd op objectief controleerbare en niet-discriminerende…

Lees verder >

Conditiemeting 2767 Groeninspecteurs komen eraan

Conditiemeting 2767 groen In 2017 is NEN 2767-1 Conditiemeting gebouwde omgeving gepubliceerd. De norm betreft de methodiekomschrijving voor de technische beoordeling van zowel infra als gebouwen. Voor beide sectoren is tevens een dataset voorhanden met bouwdelen en gebrekenlijsten ter ondersteuning van inspecties. Voor een aantal disciplines zijn specifieke uitwerkingen in voorbereiding of inmiddels gerealiseerd. Het gaat dan om waterkeringen, monumenten,…

Lees verder >

ABN AMRO gebruikt GSES om Groenvoorzieners te selecteren

Groenkeur deelnemers staan allemaal op het GSES platform geregistreerd. Het GSES systeem is een wereldwijde standaard, een methode dat bedrijven en organisaties meet op duurzaam en circulair ondernemen. De GSES methodiek ondersteunt dit met het online GSES platform. Op dit platform hebben organisaties een eigen Sustainability Dashboard en kunnen zij online assessments doen en validaties / externe audits aanvragen of…

Lees verder >

Aanbestedingen met Kleurkeur

De aanbestedingen waarin Kleurkeur voorkomt zijn in opkomst. Na de implementatiefase in 2020, is het jaar 2021 gestart met de verbeterde richtlijn Add-on Kleurkeur. In de gemeente Lansingerland is de opdracht voor ecologisch maaibeheer recent gegund. In de gemeente Den Haag staat tot 1 april 2021 een aanbesteding open. De scope van deze aanbesteding betreft alle maaiwerkzaamheden (gazononderhoud, ruiggrasonderhoud en…

Lees verder >

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.