Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Groenkeur-normen voldoen aan verbeterde ISO-normen

De Groenkeur-normen 2023 voldoen volledig aan op de recent verbeterde ISO-normen. Klimaatverandering wordt vaak al beschouwd als een relevant onderwerp in de context van een managementsysteem. Op 23 februari 2024 heeft ISO voor alle normen voor managementsystemen om die reden een amendement gepubliceerd. Deze toevoeging benadrukt specifiek dat klimaatverandering ook moet worden meegenomen. Het is namelijk een belangrijke externe factor die organisaties nu moeten overwegen. Dit onderwerp komt vanaf heden bij elke audit aan de orde.

Audits

Het amendement heeft betrekking op paragraaf 4.1 en 4.2. En is van toepassing op onder meer ISO 9001 en ISO 14001. In de Groenkeur-beoordelingsrichtlijnen 2023 is dit al opgenomen. Auditoren moeten met de nieuwe toevoeging over klimaatverandering nagaan of deze is meegenomen. Ook evalueren zij of deze wordt opgenomen in doelstellingen en of er risicobeperkende maatregelen zijn getroffen.

Soepele overgang

Als een gecertificeerd bedrijf niet of onvoldoende kan aantonen dat alle relevante interne en externe issues zijn vastgesteld, inclusief klimaatverandering, moet een passende afwijking of verbeterpunt worden overwogen. Deze gang van zaken wordt sinds de publicatie van de vernieuwde Groenkeur-normen 2023 sinds juli 2023 al meegenomen in iedere audit. Deelnemers van Groenkeur en de auditoren geven aan dat de overgang naar de nieuwe norm soepel verloopt. Bedrijven pakken de gewijzigde normen snel op, ook omdat veel bedrijven dit onderwerp zelf ook al geadresseerd hadden.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.