Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Groene AanbestedingsindeX (GAX) beweegt

Voor de tweede maal presenteren TenderGuide en Groenkeur de Groene AanbestedingsindeX (GAX). TenderGuide en Groenkeur willen zo inzicht geven in de ontwikkeling van de aanbestedingen in het groene domein. De index daalt van 105 naar 72 nieuw ingegane contracten. Opvallend is wel dat de teruggang in het aantal nieuwe gepubliceerde aanbestedingen uit het eerste kwartaal, in het tweede kwartaal weer zo goed als werd rechtgetrokken. Bovendien is het aantal nieuwe aanbestedingen die gepubliceerd zijn in het eerste halfjaar ongeveer gelijk aan die in 2020. Groenkeur gaat duurzaamheid opnemen als basiseis in haar schema’s. TenderGuide heeft dit thema onderzocht. In circa 20-30% van de aanbestedingen speelt dit een rol. Ondanks alle ambities is hier nog een grote stap te maken door de inkopers.

Aanleg en Groenonderhoud

Er zijn in het tweede kwartaal 18 (Q1: 52) overeenkomsten vanuit openbare aanbestedingen in uitvoering genomen. Het aantal nieuw aangekondigde openbare aanbestedingen nam met 56% toe ten opzichte van kwartaal twee in 2020. Over het eerste halfjaar is het aantal gepubliceerde aanbestedingen bijna gelijk. In het tweede kwartaal is hiermee een inhaalslag gemaakt. Alle types aanbestedende diensten zetten opdrachten uit in deze periode.

Leveren en verzorgen van bomen

Het aantal nieuw aangekondigde openbare aanbestedingen in het tweede kwartaal van 2021 waarin bomen de hoofdrol spelen, nam met 13% af. In deze periode zijn daarnaast 18 (Q1: 28) overeenkomsten in uitvoering genomen. In dit kwartaal staan drie andere bedrijven in de top 3 dan in het eerste kwartaal. Een mooie spreiding van de opdrachten over de Groenkeur-deelnemers.

Maaiwerkzaamheden

Er zijn 36 (Q1: 25) overeenkomsten voor maaiwerkzaamheden in het tweede kwartaal in uitvoering genomen. Het aantal nieuw aangekondigde openbare aanbestedingen daalde licht met 8% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020. In vijf nieuwe uitvragen is in dit kwartaal Kleurkeur als eis meegenomen. Het aantal gecertificeerde bedrijven met Kleurkeur neemt ook elke maand toe. Een mooie opsteker voor het ecologisch beheren van bermen en groenstroken.

Thema Duurzaamheid

Kiezen voor kwaliteit is ook duurzaamheid, in meer dan 20% van de bestekken wordt Groenkeur uitgevraagd. Het kiezen voor een certificaat van Groenkeur kan in de basis al helpen bij een duurzame uitvoering. We zien verder dat in circa 30% van de bestekken de CO2-ambitie ook gevraagd is. Veelal zien we dat inkopers die voor Groenkeur kiezen ook de CO2-prestatieladder uitvragen. Daarnaast speelde het thema biodiversiteit in 20% van de aanbestedingen een rol.

Bekijk ook de infographic van de aanbestedingen van het tweede kwartaal 2021.

TenderGuide is een platform voor aanbestedingen. Ze ontwikkelen al meer dan 10 jaar relevante tools voor marktpartijen die betrokken zijn bij aanbestedingsprocedures. Dagelijks aggregeren, verrijken en distribueren ze relevante informatie over aanbestedingen en overheidsorganisaties.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.