Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Bal is op de stip blijven liggen

Het Groenkeur certificaat Groenvoorziening heeft een brede scope wat activiteiten in de groene ruimte betreft. Sportvelden maken hiervan ook onderdeel uit. Alle reden voor ons om op bezoek te gaan bij de ‘Inspiratiedag Green Deal Sportvelden’. Op 10 april kwam een groot aantal gemeentelijke terreinbeheerders en aannemers bijeen op de KNVB-campus in Zeist om na te denken en te praten over chemievrij beheer van sportvelden. Een brede vertegenwoordiging vanuit het Ministerie, Waterbedrijven, Branchevereniging en Grasdeskundigen maakte de zaal wakker. Vanaf 2014 is chemievrij beheer van sportvelden al een verplichting. Met een ontheffing mag je nu nog gebruik maken van gewasbeschermingsmiddelen, mits goed verantwoord in een logboek. Onze deelnemers Goof Rjindorp van Bras Fijnaart en Jan Vrij van AH Vrij uitten hun zorgen over de voortgang: “Er lagen veel ballen klaar om in te schieten de afgelopen jaren, maar de ballen liggen allemaal nog op de stip.”

Lees verder >

De Spankert ontvangt vernieuwd certificaat Groenkeur Boomkwekerijproducten

Boomkwekerij De Spankert in Boxtel heeft als eerste kwekerij het productcertificaat Groenkeur Boomkwekerijproducten behaald. Hierbij is vandaag op feestelijke wijze stilgestaan. Het certificaat is het resultaat van de samenwerkingsovereenkomst tussen SMK en Stichting Groenkeur voor certificatie van duurzamere boomkwekerijproducten. Sinds 1 januari 2019 is nog maar één certificatieschema van toepassing. Dat schema heet ‘On the way to PlanetProof’ en wordt beheerd door SMK.

Lees verder >

Zeeland kiest voor Groenkeur-dak

Het klimaat verandert. Daarom krijgen wij steeds meer te maken met wateroverlast, hittestress en droogte. U kunt zelf ook maatregelen nemen om te zorgen dat het effect van het veranderende klimaat in uw omgeving beperkt wordt. Eén van die maatregelen is de aanleg van groene of groenblauwe daken. En daarvoor is subsidie mogelijk bij de Provincie Zeeland. Gelukkig kiest de provincie voor kwaliteit en vraagt ze als voorwaarde om een Groenkeur gecertificeerd bedrijf in te schakelen. Mooie kans voor onze deelnemers om zich te onderscheiden op de markt van multifunctionele daken. Welke provincie of gemeente volgt nog meer?

Lees verder >

Technische Commissie vergadert over Kleurkeur en meer…

Vandaag vergadert de technische commissie Groenvoorziening van Groenkeur en bespreekt onder meer de strategie voor Groenkeur en de voorgenomen eisen van Kleurkeur om aan de hand hiervan advies te kunnen geven aan het college van deskundigen dat op 17 april hierover vergadert. Kleurkeur is een methode om ecologisch bermbeheer te borgen onder de kwaliteitstoets van Groenkeur. Deze eisen kunnen al worden gebruikt ter voorbereiding van beleid en uitvraag. Pas als het college van deskundigen van Groenkeur de eisen heeft goedgekeurd, wordt Kleurkeur definitief.

Lees verder >

Handboek Groene Daken krijgt opvolger

Op initiatief van Groenkeur en kennisinstituut ISSO vernieuwen we het huidige ‘Handboek Groene Daken’, dit stamt uit 2011. De ontwikkelingen op het ‘groene’ dak gaan snel. Het dak krijgt meer functies naast groen. Tijd om het Handboek te vernieuwen en gelijk om te dopen in ‘Praktijkboek Multifunctionele Daken en Gevels’. Voor deze vernieuwing hebben wij u hard nodig om te participeren in de redactie of mee te investeren. Gelijktijdig vernieuwen we in samenwerking met IPC Groene Ruimte de huidige opleidingen. Doet u ook mee?

Lees verder >

Vakbeurs Sportaccommodaties, volop beweging

Op 14 maart verzamelden zich vele bedrijven, die actief zijn op het gebied van sportaccommodaties, in Houten voor de Vakbeurs Sportaccommodaties. Zij toonden aan de bezoekers nieuwe mogelijkheden om hun terrein te beheren of sporthal te verbeteren. Ook Groenkeur-deelnemers waren aanwezig op de beurs. Alle reden voor Groenkeur om hen te ondersteunen door als partner van de beurs op te treden.

Lees verder >

Websiteproblemen opgelost

update – website problemen zijn opgelost.
We zijn in afwachtng van een vernieuwde website met een geografisch filter., maakt het zoeken eenvoudiger.

Vandaag zijn er technische problemen ontstaan op onze website. De linkjes naar de nieuwsberichten zijn defect en sommige pagina’s laden niet. Excuses voor het ongemak. Er wordt hard aan gewerkt om het op te lossen.

Lees verder >

Voorgenomen eisen Kleurkeur bekend

Op 7 maart 2019 zijn tijdens de Dag van de Infranatuur de voorgenomen eisen van Kleurkeur bekend gemaakt. Kleurkeur is een methode om ecologisch bermbeheer te borgen onder de kwaliteitstoets van Groenkeur. Deze eisen kunt u nu al gebruiken om uw beleid en uitvraag voor te bereiden. Zodra de technische commissies advies hebben gegeven en het college van deskundigen van Groenkeur de eisen heeft goedgekeurd, wordt Kleurkeur definitief.

Lees verder >

Groen onder de aandacht bij opdrachtgevers

Op 7 maart is de dag van de infranatuur, maar ook de dag waarop het congres duurzaamheid van het Binnenlands Bestuur plaats vindt. Samen met de Hendrik Jan Eerkens van de gemeente Enschede verzorgde Groenkeur een workshop. De inhoud ging over de energietransitie en hoe groen hier een bijdrage aan kan leveren. Hendrik Jan liet zien hoe de gemeente Enschede dit heeft aangepakt. Op 8 maart verschijnt een artikel in het magazine, maar vandaag al te lezen op onze site.

Lees verder >

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.