Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Djorn Noordman nieuw bestuurslid Groenkeur

Per 1 januari 2019 is Djorn Noordman (44) benoemd tot bestuurslid van Stichting Groenkeur namens de opdrachtgevers. Djorn is werkzaam voor de gemeente Haarlem. Hij heeft na zijn studie aan de STOAS-APH (nu Aeres Hogeschool), de HBO-deeltijdopleiding Inrichting openbaar groen aan Hogeschool Van Hall Larenstein gevolgd. In 2015 rondde hij met succes de post-HBO studie bedrijfskunde af. Voor hem is een gewaardeerde openbare ruimte waarbij inrichting, beheer en gebruik in balans zijn belangrijk. Niet alleen als professional, maar ook als gebruiker van diezelfde ruimte.

Lees verder >

Congres Duurzaamheid 2019

Elke gemeente en provincie heeft de ambitie energieneutraal te worden. Dat kan alleen door burgers en bedrijven actief bij die transitie te betrekken. Hoe stimuleer je als decentrale overheid initiatieven van onderop? Hoe geef je door burgers spontaan opgezette energieconflicten een plek in het overkoepelende regionale beleid? Welke rol kunnen groene daken hierin vervullen? Deze en andere vragen komen aan de orde bij het congres ‘Nieuwe energie’ van Binnenlands Bestuur op 7 maart in Antropia in Driebergen.

Lees verder >

Kleurkeur is bijna klaar!

update dd 6-2-2019
Kleurkeur is het keurmerk dat staat voor het ecologisch beheren van bermen en groenstroken. Beheer dat ruimte laat voor planten en dieren, in het bijzonder insecten. Het is een garantie voor biodiversiteit, gekoppeld aan de kwaliteit van Groenkeur-deelnemers. De inhoud van het keurmerk staat in grote lijnen vast. De technische commissie die ondersteunt bij de ontwikkeling doet nog een laatste ronde van input en commentaar. In de loop van februari wordt het schema opnieuw beoordeeld. Dat betekent dat Kleurkeur in de loop van mei 2019 gereed is voor publicatie. Wij publiceren de inhoud van Kleurkeur op de website. Partijen die het Kleurkeur-certificaat willen behalen, kunnen dan een aanvraag indienen bij de certificatie-instelling.

Lees verder >

Nieuwe versie Handboek Groene Daken

Sinds de eerste uitgave van het Handboek Groene Daken in 2012 van BDA Dak- en Gevelopleidingen heeft de trend van aanleg van groene daken en gevels doorgezet. De markt blijft zich uitbreiden en nieuwe systemen, methodieken en beplanting hebben hun intrede gedaan. BDA Dak- en Gevelopleidingen vindt het daarom de hoogste tijd voor een nieuwe versie van het Handboek anno 2019.

Lees verder >

Groenkeur kennispartner Binnenlands Bestuur

Vanaf 1 januari is Groenkeur kennispartner van Binnenlands Bestuur. Met dit partnerschap willen wij niet alleen onze naamsbekendheid vergroten bij ambtenaren en bestuurders, maar ook de specifieke groenkennis van onze deelnemers overdragen. Zo hebben wij op de website van Binnenlands Bestuur een eigen partnerpagina binnen het vakgebied Ruimte en Milieu. Hierop kunnen wij onder meer eigen nieuwsberichten, blogs, video’s en aankondigingen plaatsen.

Lees verder >

KLIC: Kabels en Leidingen Informatie Centrum

Tijdens het harmonisatieoverleg van de Groenkeur-auditoren was het op gelijke wijze omgaan met de richtlijnen in de audits. Deze keer zijn we gestart met een inspecteur vanuit het Agentschap telecom. Op een boeiende en informatieve wijze ging hij dieper in op de stappen in het KLIC-proces. Waarom en wanneer vraag je een KLIC aan? Hoe lang is deze melding geldig en waarom? Wanneer graaf je een proefsleuf? Wat doe je als er een EIS-voorzorgsmaatregel geldt? Wat kunnen de gevolgen zijn als de processen niet goed gevolgd worden?

Lees verder >

Oorkonde voor Agterberg Bedrijven

Op 14 december vergaderde het bestuur bij Groenkeur-deelnemer Agterberg Bedrijven in Groenekan. Uit handen van bestuursvoorzitter Sjaak Langeslag nam directeur Cees Haaksman de Groenkeur-oorkonde in ontvangst. Cees deelde zijn visie over de invulling van de Groenkeur-richtlijnen voor de toekomst en vertelde over het brede werkveld waarin Agterberg Bedrijven werkzaam is.

Lees verder >

Nieuw Normenboek Gemeentelijk Groen

Wageningen Environmental Research heeft een nieuw boek uitgebracht met tijd- en kostennormen voor aanleg en beheer van gemeentelijk groen: het Normenboek Gemeentelijk Groen.
Sinds 2006 geeft Wageningen Environmental Research iedere twee jaar een nieuwe versie van het Normenboek Natuur, Bos en Landschap uit, met daarin tijd- en kostennormen voor het beheer van natuur, bos en landschapselementen. Het Normenboek NBL wordt ook door veel gemeenten aangeschaft.

Lees verder >

Groenkeur Groene Stad Charta Partner

Groenkeur heeft zich aangesloten bij het netwerk van Charta Partners van De Groene Stad. Toetreden tot het netwerk van Charta Partners van De Groene Stad is een logische stap, vertelt Dick Oosthoek, directeur van Groenkeur. ‘Stichting Groenkeur zet zich al 15 jaar in voor het bevorderen van de kwaliteit van het werk en het vakmanschap van groenprofessionals. Toetreding tot het netwerk van Charta Partners van de Groene Stad geeft ons een unieke mogelijkheid om onze ambitie te onderstrepen. Hier komen de andere voordelen, zoals toegang tot een professioneel netwerk en de netwerkbijeenkomsten van De Groene Stad nog eens bovenop.’

Lees verder >

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.