Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Over ons – Stichting Groenkeur

Over ons - Stichting Groenkeur

Wij vertellen graag meer over ons. Stichting Groenkeur is een transparante, open en praktische organisatie. Daarom zijn wij blijvend in gesprek met de sector en onze deelnemers. Wij houden de marktontwikkelingen scherp in de gaten. Hierbij hebben wij de steun van meer dan 50 deskundigen die allen op een verschillende manier actief zijn binnen de groene sector.

Naast groenprofessionals zijn opdrachtgevers, overheden en adviseurs betrokken binnen de stichting. Zij nemen deel aan verschillende commissies en colleges. Samen vormen zij de autoriteit voor de inhoud van de beoordelingsrichtlijnen van Groenkeur.

Ons keurmerk

Wij brengen het keurmerk actief onder de aandacht van opdrachtgevers, inkoop- en retailorganisaties en potentiële deelnemers. Zo zijn wij aanwezig op beurzen, congressen en in vakliteratuur. Wij verzorgen ook regelmatig presentaties, workshops, gastcolleges en deelnemersbijeenkomsten.

De stichting is opgericht in september 2003 en bestaat uit een bestuur, een college van deskundigen en een aantal technische commissies. Deze bestuurlijke organen en commissies worden ondersteund door Bureau Groenkeur.

Onze missie

Groenkeur wil met de ontwikkeling en het beheer van certificatiesystemen staan voor groei in kwaliteit van vakmanschap en klanttevredenheid in de groene sector.

Onze Visie

Groenkeur levert een gewaardeerd en onafhankelijk keurmerk dat ingezet wordt om vakmanschap, kwaliteit en duurzaamheid binnen de groene sector te behouden en te bevorderen.

Vereniging van Schemabeheerders

Groenkeur is lid van de Vereniging van Schemabeheerders (VvS). De VvS bestaat uit onafhankelijke organisaties die schema’s voor certificatie, inspectie en keurmerken (conformiteitsbeoordeling) ontwikkelen en beheren.  Onafhankelijk betekent in dit verband dat deze schemabeheerders niet zelf conformiteitsbeoordelingen uitvoeren of gelieerd zijn aan een conformiteitsbeoordelende instantie. De leden van de VvS hebben zich gecommitteerd aan onafhankelijk, kwalitatief goed schemabeheer en aan de NTA 8813 waarin de voorwaarden daarvoor zijn vastgelegd. Deze norm is opgesteld in samenwerking met verschillende belanghebbenden partijen.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.