Ik ben…
Vind gecertificeerden >

Nieuws

september 1, 2020 1:52 pm1 september 2020 |

Stichting Groenkeur voldoet aan NEN-eisen NTA 8813

Groenkeur voldoet aan NEN-eisen NTA 8813eheer

Stichting Groenkeur voldoet aan de NEN-eisen uit de NTA 8813 en daar zijn wij heel trots op. Wij hebben onze processen voor schemabeheer goed op orde, concludeert de auditor. Hij heeft dan ook geen verbeterpunten kunnen vinden. NEN, de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut,  heeft in de NTA 8813 eisen aan ontwikkeling en beheer van schema’s voor conformiteitsbeoordeling door onafhankelijke schemabeheerders vastgelegd. En Groenkeur heeft haar eigen organisatie in juni 2020 voor het eerst laten toetsen aan de hand van de NTA 8813.


Vereniging van Schemabeheerders

Met ingang van 1 januari 2017 heeft de Raad voor Accreditatie (RvA)  de werkwijze voor het beoordelen en accepteren van schema’s en schemabeheerders ingrijpend gewijzigd. Derhalve beoordeelt de RvA niet langer de organisaties die schema’s opstellen en beheren. Ze evalueert dus uitsluitend de inhoud van schema’s als hiervoor één of meer instellingen accreditatie hebben aangevraagd. Om te kunnen aantonen dat het schemabeheer ook zonder toezicht van de RvA op een hoogwaardige manier wordt uitgevoerd, hebben de schemabeheerders in samenwerking met belanghebbende partijen een alternatief normenkader ontwikkeld.

NEN heeft dit vastgelegd in de NTA 8813, eisen aan ontwikkeling en beheer van schema’s voor conformiteitsbeoordeling door onafhankelijke schemabeheerders. Daarom hebben de onafhankelijke schemabeheerders in 2018 gezamenlijk een Vereniging voor Schemabeheerders (www.schemabeheerders.nl) opgericht. Een van de eisen om lid te zijn van de vereniging is dat de leden zich eens per twee jaar extern laten toetsen aan de NTA 8813. Dit is het eerste jaar waarin leden getoetst worden. Groenkeur is blij dat zij voldoet aan NTA 8813.

Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

2020-09-01T13:52:10+02:001 september 2020|
Go to Top