Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Wat is een LIOR?

Waar staan de letters LIOR voor?

De letters LIOR staan voor de Leidraad inrichting Openbare Ruimte (ook wel genoemd HIOR (Handboek Inrichting Openbare Ruimte) of LDIOR (Leidraad Duurzame Inrichting Openbare Ruimte),. In dit document staan de technische eisen die door een organisatie aan de openbare ruimte worden gesteld. Deze eisen hebben onder meer betrekking op de infrastructuur, het groen, water, speelvoorzieningen etc. Natuurlijk zijn actuele thema’s, zoals klimaatadaptatie, circulaire economie en energietransitie aan de LIOR te koppelen. De LIOR is richtinggevend, zowel voor externe partijen als voor de eigen organisatie. De richtlijnen en de eisen die in een LIOR zijn vermeld, dienen in principe aangehouden te worden bij de planuitwerking.

Waarom een LIOR?

Een gemeente streeft uit esthetische en financiële overwegingen naar uniformiteit voor de toepassing van materialen. Hiermee beoogt een gemeente meer samenhang in de aanpak en inrichting van de openbare ruimte en een betere bewaking van de beeldkwaliteit. Een LIOR document voorkomt dat in verschillende types lantaarnpalen, beplantingen, prullenbakken en fietsenrekken worden geplaatst, wat het beheer complex en duur maakt. Een voorbeeld van een LIOR van gemeente Amstelveen.

Wat is een LIOR?

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.