Veelgestelde vragen2021-01-14T11:20:27+01:00
Ik ben…
Vind gecertificeerden >

Veel gestelde vragen

Dak- en gevelbegroener


Welk certificaat Veilig werken op hoogte heb ik nodig?2020-12-07T15:12:24+01:00

We krijgen veel vragen over:  Welk certificaat voor Veilig werken op hoogte heb ik nodig? In 2020 is de vernieuwde opleiding voor Dak en Gevelbegroeners gestart. Als instapeis is een geldig certificaat Veilig werken op hoogte verplicht gesteld. BDA Opleidingen heeft hiervoor een speciale training ontwikkeld. Andere certificaten zijn echter ook geldig. Omdat het niet duidelijk is welke opleidingen allemaal voorhanden zijn leek het ons goed om dit groene initiatief van Paul Verkaik te steunen en een eigen Groenkeur register in te richten. In december 2020 zijn de eerste opleidingen gestart bij BDA.

Wat houdt de kennisbijeenkomst Dak- en gevelbegroening in?2020-11-19T15:08:08+01:00

Zijn er nog eisen gesteld aan de kennisbijeenkomsten?

De kennisbijeenkomsten worden nader ingevuld in overleg met IPC. Op dit moment zien wij de invulling van de kennisbijeenkomsten als het volgen van een cursusdag bij IPC.

Veilig werken op hoogte Dak en Gevel2020-11-19T15:03:13+01:00

Het onderdeel Veilig werken op hoogte maakte vanaf de start in 2010 onderdeel uit van de opleiding. Op verzoek van deelnemers is het onderdeel veilig werken bij de nieuwe opleidingen als instapeis opgenomen en niet meer onderdeel van de opleiding. In de examens komt dit onderwerp wel terug om te toetsen of u over voldoende kennis bezit. Samen met BDA Opleidingen is een separate training ingericht. U kunt hier ook examen doen en verkrijgt u het Groenkeur certificaat. Certificeren via andere instellingen is natuurlijk ook mogelijk, mits de uitgegeven certificaten gelijkwaardig zijn. De opleiding bij BDA is specifiek gericht op het groene dak.

Waarom zijn we met een eigen training gestart? Omdat er landelijk geen register aanwezig is voor dit type certificaat. Vandaar dat Groenkeur nu een register hiervoor op heeft gezet.

Opnieuw examen doen bij Dak- en gevelbegroening2020-11-19T15:05:53+01:00

Er wordt aangegeven dat de huidige certificaathouders worden uitgenodigd examen af te leggen volgens het nieuwe examenreglement, dit betreft een mogelijkheid en geen verplichting?

In het voorgaande examendocument is opgenomen dat voor het verlengen van de certificaten geen aanvullend examen moet worden afgelegd. Dit hebben we in de nieuwe situatie ongewijzigd gelaten. Het afleggen van de examens betreft dus een mogelijkheid en geen verplichting. Ons advies aan de deelnemers is wel om hun medewerkers een examen te laten afleggen omdat daarin de laatste stand van zaken wordt getoetst, maar we laten het over aan de deelnemers of zij hun medewerkers opnieuw wel of niet examen willen laten afleggen.

Mijn dak en gevelcertificaat verloopt binnenkort2020-11-17T13:08:06+01:00

In 2020 lopen de eerste certificaten van Dak en gevelbegroening af. In 2019 komt het nieuwe praktijkboek Multifunctionele daken uit, als vervang van het handboek Groene daken uit 2011. Gelijktijdig met het lanceren van het praktijkboek vernieuwen we de opleidingen om die beter op de dagelijkse praktijk te laten aansluiten. U dient daarom opnieuw examen te doen. Een overgangsregeling is nog in voorbereiding.

Aantonen gewerkte uren Dak- en gevelbegroening2020-11-19T15:08:48+01:00

Hoe gaat dat aantonen van gemiddeld 250 uur gewerkt te hebben in dit vakgebied? Betreft dat een verklaring van de werkgever?

Dit betreft inderdaad een verklaring van de werkgever; verklaringen zullen worden getoetst tijdens de jaarlijkse audits. Voor de overige bedrijven is het verzoek om een overzicht te sturen van de gewerkte uren.

Delen via

Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!