Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Vacature: voorzitter bestuur Stichting Groenkeur

Stichting Groenkeur brengt de belangen van groenprofessionals en opdrachtgevers samen. Voor de opdrachtgever geldt dat zij met het keurmerk kunnen vertrouwen op duurzame kwaliteit van gecertificeerde groenprofessionals, bedrijven en producten. Tegelijkertijd ziet de stichting het als haar taak om het kwaliteitskeurmerk en de waarde ervan actief onder de aandacht te brengen in de markt en promotie voor de groene sector te maken. De stichting beheert beoordelingsrichtlijnen voor bedrijfscertificaten, persoonscertificaten en productcertificaten allen in het buitengroen. In 2018 heeft het bestuur de strategische visie herijkt. Duurzaamheid, biodiversiteit en water zijn onderwerpen die extra aandacht krijgen, naast het versterken van de basis van het bureau.

Om met persoonlijke deskundigheid en inbreng het bestuur te versterken, gelden naast algemene functie-eisen ook specifieke kennisgebieden. Deze zijn omschreven in de het profiel Voorzitter bestuur Groenkeur. Voor aanvullende informatie over kunt u contact opnemen met de heer Sjaak Langeslag, voorzitter Stichting Groenkeur, via langeslag@agriraad.nl of Dick Oosthoek, directeur Stichting Groenkeur,  06 22 453 420.

Uw reactie zien wij graag uiterlijk tegemoet op 10 augustus 2019. U  kunt uw sollicitatie, met zowel een motivatiebrief als een cv in de bijlage, mailen aan Dick Oosthoek d.oosthoek@groenkeur.nl met als onderwerp ‘bestuursvoorzitter’.


Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Stichting Groenkeur zoekt een nieuwe onafhankelijke voorzitter voor het bestuur, omdat de termijn van de huidige voorzitter eind 2019 eindigt. Het bestuur bestaat momenteel uit vijf leden en houdt toezicht op de gang van zaken binnen Stichting Groenkeur. De operationele bevoegdheden zijn gedelegeerd aan de directeur, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. Het stichtingsbestuur omvat het totale spectrum van de Groenkeur-beoordelingsrichtlijnen om het functioneren van Groenkeur te kunnen beoordelen. Het bestuur vergadert 6 keer per jaar. Aanvullend zijn er circa 2 bijeenkomsten waar uw aanwezigheid gewenst is. Te denken valt aan een tweejaarlijks event, een brainstorm-bijeenkomst of andere voorkomende zaken.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.