Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Staatssecretaris Van Ark in actie tegen ontbreken RI&E

Hogere boetes
Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat zij zich zorgen maakt. Uit de Arbobalans blijkt dat slechts 45% van de bedrijven een RI&E heeft. Absoluut te weinig, vindt Van Ark. Zij wil dat werkgevers meer aan preventie gaan doen en dat de naleving van de Arbowet verbetert. Daarom gaat ze de boetes die gelden als de eisen in de Arbowet niet worden nageleefd verhogen.
· Het ontbreken van een RI&E kan maximaal €4500 gaan kosten (dat was € 3000).
· Het ontbreken van een Plan van Aanpak kan maximaal € 3000 gaan kosten (dat was € 750).
· Werkgevers- en werknemersorganisaties moeten hun achterban wijzen op het belang van een RI&E en een Plan van Aanpak.
· Meer voorlichting aan (kleine) bedrijven over het uitvoeren van een RI&E.
· Start programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werken met als doel bij te dragen aan een betere naleving van de regels via preventie en bewustwording.

Voor de hoveniers zijn er in de CAO afspraken gemaakt over de verschillende instrumenten. Meer informatie is terug te vinden bij het steunpunt RI&E , bij Stigas en in de arbocatalogus. U doet het natuurlijk niet voor de minister, maar voor de veiligheid van uw medewerkers.

Het ontbreken van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en een Plan van Aanpak gaat meer geld kosten. De Inspectie SZW krijgt ook de mogelijkheid om bij het ontbreken van een RI&E en Plan van Aanpak direct een boete op te leggen. Nu kunnen ze dat nog niet. De minister neemt deze maatregelen, omdat ze gezond en veilig werken voor iedereen belangrijk vindt en bij meer dan de helft van de bedrijven gebreken constateert.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.