Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Slotbijeenkomst Green Deal Biobased materialen voor de openbare ruimte

Zo presenteerden Fred Knibbeler en Mart Hoppenbrouwers van Dolmans Landscaping de zoektocht naar duurzaam werken binnen een niet duurzame uitvraag voor de reconstructie van een plein in Haaren. Onder het motto “beginnen is belangrijker dan perfect zijn” is al wel begonnen met maatregelen voor CO2-reductie en het toepassen van circulaire en biobased materialen.  Als startpunt ontwikkelde Dolmans Landscaping samen met bewoners en andere belanghebbenden een Groenvisie. Bij de reconstructie van het plein wordt zoveel mogelijk bestaande materialen gebruikt zoals de straatstenen en de bouw van een circulaire kiosk uit hergebruikte materialen. Ook wordt biobased beton toegepast. Bij de nieuwe aanplant is het uitgangspunt dat het CO2-absorptievermogen van het groen minimaal gelijk moet zijn aan het absorptievermogen van het bestaande groen. Voor bomen die niet meer passen in het nieuwe ontwerp wordt een nieuwe plaats gezocht, zowel binnen het ontwerp als door het laten adopteren van een boom door bijvoorbeeld Haarense bewoners.

Meer informatie over de Green Deal en de betrokken partijen

De Green Deal Biobased materialen heeft als doel om met een aantal pilotprojecten te komen tot een versnelling van de biobased economie door biobased producten toe te passen in de openbare ruimte. De biobased economie kan worden gezien als onderdeel van de circulaire economie. Tijdens de slotbijeenkomst op 11 april werden de resultaten van enkele pilots gepresenteerd die binnen deze Green Deal zijn uitgevoerd.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.