Over ons

Stichting Groenkeur brengt de belangen van Groenkeur-ondernemers en opdrachtgevers samen.

Over ons

Wij zijn een transparante, open en praktische organisatie. Zo zijn wij blijvend in gesprek met de sector en onze deelnemers en houden wij de marktontwikkelingen scherp in de gaten. Hierbij hebben wij de steun van meer dan 70 deskundigen die allen op een verschillende manier actief zijn binnen de groene sector.

Naast groenprofessionals zijn opdrachtgevers, overheden en adviseurs betrokken binnen de stichting. Zij nemen deel aan verschillende commissies en colleges. Samen vormen zij de autoriteit voor het kwaliteitsinstituut van het groene domein.

Ons keurmerk

Wij brengen Groenkeur actief onder de aandacht van opdrachtgevers, inkoop-, retailorganisaties en potentiële deelnemers. Wij zijn aanwezig op beurzen en congressen en verzorgen regelmatig presentaties, workshops, gastcolleges en deelnemersbijeenkomsten.

Stichting Groenkeur is opgericht in september 2003 en bestaat uit een bestuur, een college van deskundigen en een aantal technische commissies. Deze bestuurlijke organen en commissies worden ondersteund door Bureau Groenkeur.

Bureau Groenkeur

Met een enthousiast team dragen wij vanuit ons kantoor in Houten de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van alle activiteiten van Stichting Groenkeur. Hierbij richten wij ons vooral op de promotie van het keurmerk en de deelnemersadministratie. Daarnaast ondersteunen wij alle bestuurlijke organen en commissies van de stichting. Het bureau staat onder leiding van Dick Oosthoek, directeur Groenkeur. Bereikbaar via 030 6595 668 of dick@groenkeur.nl

Dick Oosthoek Directeur
Katja Niessen Ambtelijk secretaris
Frans Pladdet Sr. beleidsmedewerker
Margriet Staffhorst Communicatieadviseur

Commissies

Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de vijf verschillende vakgebieden waarvoor een deelnemer zich kan laten certificeren.

Bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van de stichting. Het bestaat uit zes leden en komt zes maal per jaar bijeen. Maak kennis met de visie van het Groenkeur-bestuur en klik hier.

Voorzitter: de heer ir. Sjaak Langeslag | info@agriraad.nl

Vertegenwoordiger Groenvoorzieners: de heer Jan Kuiper | Groenvoorziening A.J. van der Werf B.V. | jan@groenwerf.nl

Vertegenwoordiger Boomverzorgers: de heer Pieter-Jan de Winter (penningmeester) | Nationale Bomenbank | p.j.dewinter@nationalebomenbank.nl

Vertegenwoordiger Dak-/Gevelbegroeners: de heer Peter Koop | De Enk Groen & Golf B.V. | p.koop@deenkgroenengolf.nl

Vertegenwoordiger Duurzame Boomkwekerijproducten: de heer Arnoud Oortwijn | Darthuizer Oase-lease B.V. | oortwijn@oase-lease.nl

College van Deskundigen

College van Deskundigen

Stichting Groenkeur kent één College van Deskundigen.

Het College van Deskundigen (CvD)
Dit college beheert de Groenkeur-certificatieschema’s. In het college hebben particuliere en zakelijke opdrachtgevers, overheden en andere belanghebbenden zitting. In het college worden de kwaliteitsnormen voor de groene sector vastgelegd. Het college wordt bijgestaan door technische commissies en een vakexamencommissie voor persoonscertificaten.

Het college bestaat de volgende leden:

De heer Ron Bleijswijk - voorzitter College van Deskundigen
De heer Roland Dekkers - Rijksvastgoedbedrijf
De heer Peter-Jan Keijzer - Ministerie van I&W
De heer Colin Maas - vertegenwoordiger certificatie-instellingen
De heer Ruud Mantingh - vertegenwoordiger opleiders
De heer Wiebe Oosterhoff - Gemeente Almere
De heer Jan van Ulst - De Groenmakers
De heer Henk Werner - Pius Floris Boomverzorging

Ieder vakgebied een Technische Commissie

Technische commissies

Het College van Deskundigen wordt bijgestaan door de verschillende technische commissies.

Binnen Groenkeur kennen wij dan ook technische commissies. De samenstelling hiervan richt zich naar het vakgebied van de commissie. De commissieleden zijn opdrachtgever, adviseur, producent of ondernemer.

Wij onderscheiden de volgende technische commissies:
Technische Commissie Boomverzorging
De heer Codi Duyster - Gemeente Arnhem
De heer Henk van Scherpenzeel - Boomtotaalzorg B.V.
De heer Leon Spek - Bomenwacht Nederland
De heer Marc Lansink - BTL Bomendienst B.V.
De heer Hans Kaljee - Gemeente Amsterdam
De heer Herman Wevers - Alles over Groenbeheer
De heer Martijn Tetteroo - Quercus Boomexperts B.V.
De heer Gerco Wicherson - Gemeente Houten
De heer Erwin Suijkerbuijk - Prop Boomtechniek

Technische Commissie Dak- & Gevelbegroening
De heer Govert Koers - BDA Advies
De heer Ben Vriesema - theverticalgreencompany
De heer Math Creemers - Stigas
De heer Ronald Goijen - Hogeschool Rotterdam
De heer Geert Jan Derksen - Joosten
De heer Albert Jan Kerssen/ De heer Paul Verkaik - BDA Opleidingen
De heer Peter Koop - De Enk Groen en Golf B.V.

Technische Commissie Groenvoorzieningen
De heer Eddy Schabbink - IPC
Mevrouw Ellis Kaspers - Adviesbureau Buiten de Perken
De heer Daan van Schijndel - Krinkels B.V.
De heer Ad Karelse - Cumela
De heer Clemens Verhoeven - J. van Esch B.V.
De heer Albert Vliegenthart - Vlinderstichting
De heer Pieter Balkenende - AW Mense Groen B.V.
De heer Goof Rijndorp - Bras Fijnaart
De heer Cees Haaksman - Agterberg Bedrijven B.V.
De heer Harro Wassens - Gemeente Hellendoorn
De heer Wim Lassche - Boogaart Almere B.V.