Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Oprichting Vereniging van Schemabeheerders

Doel

De vereniging heeft ten doel het behartigen van belangen van haar leden. Hieronder wordt in ieder geval verstaan het bevorderen van het vertrouwen in de kwaliteit van de ontwikkeling en het beheer van schema’s voor conformiteitsbeoordeling.


Leden

Het lidmaatschap staat open voor onafhankelijke schemabeheerders (dat wil zeggen niet gelieerd aan een certificatie- of inspectie-instelling). die werken op basis van de NTA 8813. De leden laten zich eens in de twee jaar beoordelen door een externe beoordelaar op het voldoen aan deze norm. Zo waarborgen zij hun onafhankelijkheid en de kwaliteit van hun werkwijze.

De volgende schemabeheerders hebben de VvS opgericht en zijn daarvan lid*): CCV, CKB, GMPPlus, Groenkeur, NEN, Riskplaza, SCCM, SCIOS, SCVE, SIKB, SKAO, SMK, SSVV, Stek, Stichting ERM, SVMS en SWOD.
*) Eén schemabeheerder ontbreekt nog in de lijst. De intentie om lid te worden moet bij deze schemabeheerder nog bestuurlijk  worden bekrachtigd.


Meer informatie

De komende maanden wordt de oprichting geformaliseerd door de statuten bij een notaris vast te leggen en de vereniging in te schrijven bij de KvK. Ook zal de website www.schemabeheerders.nl worden ingericht. Actuele informatie over onder meer leden, kwaliteitsborging en activiteiten zijn daar binnenkort te vinden. De vereniging is bereikbaar via: voorzitter@schemabeheerders.nl.

 

Op 1 november 2018 hebben achttien onafhankelijke schemabeheerders de Vereniging van Schemabeheerders opgericht. Aanleiding hiervoor is dat met ingang van 1 januari 2017 de Raad voor Accreditatie (RvA) de werkwijze voor het beoordelen en accepteren van schema’s ingrijpend heeft gewijzigd. De RvA beoordeelt niet langer de organisaties die schema’s opstellen en beheren. Zij evalueert uitsluitend de inhoud van de schema’s als hiervoor één of meer instellingen accreditatie hebben aangevraagd. In reactie hierop hebben de schemabeheerders in samenwerking met belanghebbende partijen een alternatief normenkader ontwikkeld. Door NEN is dit vastgelegd in de NTA 8813, eisen aan ontwikkeling en beheer van schema’s voor conformiteitsbeoordeling door onafhankelijke schemabeheerders.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.