Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Groenkeur op bezoek: TOMIN GROEP

In januari bezochten wij Dian Kok kwaliteitsmanager van Tomin Groen en Stads Beheer Service in Hilversum. Bij Tomingroep werken zo’n 1800 mensen met en zonder arbeidsbeperking samen. Ze werken in opdracht van de gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek, Almere en Eemnes en helpen zo de doelstellingen van de Participatiewet, de inclusieve arbeidsmarkt, te realiseren.

Lees verder >

Groenspiratie 2018

Op 6 februari a.s. organiseren wij voor professionals en opdrachtgevers in het groen voor de tweede keer het middagcongres ‘Groenspiratie’. Naast trends en innovaties is er deze middag speciale aandacht voor ‘groenstedelijke’ ontwikkelingen. Architect en visionair Thomas Rau en bioloog Arnold van Vliet belichten deze ieder vanuit hun eigen werkveld. Ook Alex van Hooff, directeur van Burger’s Zoo vertelt over ‘zijn’ dierentuin en de rol die groen hierin speelt.

In het decennium waar duurzaamheid, klimaatverandering, de toenemende verstedelijking en de gevolgen hiervan steeds meer op de voorgrond komen, staan wij stil bij innovatieve en creatieve denkrichtingen rondom deze belangrijke thema’s.

Nieuwsgierig en wilt u dit geanimeerde congres ook bijwonen?

Lees verder >

Eerste Groenkeur Nieuws 2018 is uit!

De eerste twee weken van het jaar, inclusief Blue Monday, liggen alweer achter ons. Activiteiten en ambities waar we zin in hebben, liggen voor ons. Ook in 2018 komen we weer twee wekelijks uit met een editie van Groenkeur Nieuws.

Een greep uit de onderwerpen die deze keer aan bod komen: nieuwe deelnemers, afscheid van bestuurslid Frans Reulink, maatschappelijk verantwoord ondernemen en Groenspiratie 2018.

Lees verder >

Blue Monday en toch vrolijk

Vandaag is het Blue Monday de meest deprimerende dag van het jaar. Het begon dan ook grijs. Het is ook de start van de week van de circulaire economie. De kans om het goede voornemen in daden om te zetten. In de verschillende beoordelingsrichtlijnen is een passage opgenomen over duurzaamheid. Wat is uw plan voor komend jaar? Hoe gaat u met de reststromen om? Is het nog afval of levert het meerwaarde op voor uw bedrijf of gemeente? Gebruikt u al Groenkeur-bomen in uw bestek of opdracht? Wellicht goed om vandaag het plan in daden om te zetten en zo bij te dragen aan het verbeteren van onze aarde. Elke stap is er één.

Lees verder >

Laat Dick een audit meebeleven

De belangrijkste werkzaamheden van Groenkeur zijn het opstellen en beheren van beoordelingsrichtlijnen in de groene sector. Op kantoor ontvangen wij na uw geslaagde audit een certificaat en registeren dit in het deelnemersregister. Vanuit het papierwerk is het lastig te beoordelen hoe een audit in de praktijk werkt. Dick Oosthoek wil graag een keer meelopen met een audit om aan den lijve te ondervinden waar nu echt naar wordt gekeken.

Lees verder >

Op bezoek bij de Smitsgroep uit Nederhemert

In het kader van ‘Ken je deelnemers’ waren Frans Pladdet en Dick Oosthoek op bezoek bij Aannemersbedrijf M.J. Smits B.V. dat deel uitmaakt van de Smitsgroep in Nederhemert. De opdrachtgevers bestaan hoofdzakelijk uit gemeenten, natuurorganisaties, waterleidingbedrijven en waterschappen. Vooral in Brabant zijn de medewerkers dagelijks bezig met het onderhoud van het openbaar groen en het reinigen van de openbare ruimte. Ze beperken zich overigens niet tot het Brabantse land, maar zijn ook actief in andere delen van Nederland met werkzaamheden als het snoeien van bomen of het opschonen van watergangen. Ze willen graag voorop lopen en zo kansen pakken. Dat is ook de reden dat ze o.a. in het bezit zijn van PSO, trede 3 en CO2 prestatieladder, trede 5. Natuurlijk is het bedrijf en zijn de mensen Groenkeur gecertificeerd.

Lees verder >

Hoe groener hoe beter

Vandaag, twee jaar na de ondertekening van de klimaatakkoorden van Parijs, begint de campagne ‘Hoe groener hoe beter’, met zeven stellingen voor de lokale verkiezingsdebatten in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. De landelijke actie dag van’ Hoe groener hoe beter’ is op zaterdag 17 maart 2018. Groen is een oplossing voor uiteenlopende problemen waar we, vooral in de stedelijke omgeving, steeds meer mee te maken hebben.

Lees verder >

Bloedend hart Groenkeur-ondernemer

Groenkeur-bestuurslid Frans Reulink, tevens directeur van De Enk Groen & Golf schreef column over groenonderhoud. Met pijn in het hart signaleert hij een overgang van kwaliteit in het groen door de inzet van vakmanschap naar bezigheidstherapie waarin groen een sluitpost is.

Lees verder >

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.