Ik ben…
Vind gecertificeerden >

Nieuws

februari 11, 2020 1:05 pm10 februari 2020 |

Meer plastic dan vis in zee

Frans Timmermans - circulaire eco

Vorige week was de Week van de Circulaire Economie. Deze week werd afgetrapt met de Nationale Conferentie Circulaire Economie in de Fokker Terminal in Den Haag. De circulaire-economie staat volop in de belangstelling en er waren ruim 600 vertegenwoordigers aanwezig van overheden en bedrijfsleven. Daarnaast was er nog een wachtlijst van nog eens 600 personen.

Minister Stientje van Veldhuizen opende de conferentie en zij riep de aanwezigen op anders te gaan denken over producten, bijvoorbeeld door deze zodanig te ontwerpen dat de grondstoffen hun waarde behouden. Zij gaf ook aan dat Nederland in Europa tot de koplopers behoort op het gebied van de circulaire economie en dat het buitenland erg benieuwd is naar de Nederlandse situatie. Dit biedt kansen, temeer omdat volgens de minister 40-60% van de CO2-emissie gerelateerd is aan grondstoffen.

Eurocommissaris Frans Timmermans benadrukte het belang van de circulaire economie binnen de huidige klimaatcrisis/discussie. Hij heeft daarvoor een Europese Green Deal ontwikkeld naar Nederlands voorbeeld. Deze Green Deal bevalt en is het spoorboekje naar de gewenste situatie in 2050 waarin de economie volledig circulair is. Onderdeel van de Green Deal is een fiscale stimulans voor duurzame consumptie en productie. Een ander element is het verbod op producten gemaakt van wegwerpplastic, zoals plastic borden en bestek. “Als hier niks aan wordt gedaan, bevatten de oceanen in 2050 meer plastic dan vis”. Frans Timmermans maakt zich zorgen om de zogenaamde “klimaatwanhopers”, mensen die denken dat de aarde niet meer te redden is. Tegen hen wil hij zeggen: “Het kan wel, we hebben nog 30 jaar te gaan tot 2050. Kijk eens 30 jaar terug en naar wat er in die 30 jaar allemaal is bereikt!”

In de sessies later op de dag werd de grote zoektocht duidelijk naar de invulling van de circulaire economie, zowel bij opdrachtgevers als opdrachtnemers. Maar ook de wil om er samen uit te komen. De circulaire economie heeft ook gevolgen voor de Groenkeur-deelnemers. Zo kwam Rotterdam met het voorbeeld van een groenbestek waarin inschrijvers wordt gevraagd met een circulair plan te komen voor het verwerken van groen afval.

Groenkeur organiseerde in de Week van de Circulaire Economie op woensdag 5 februari een eerste brainstormbijeenkomst over het omgaan met duurzaamheid en circulair werken binnen Groenkeur. De aanwezigen waren het er over eens dat het circulair werken een belangrijke rol gaat spelen voor de Groenkeur-deelnemers. Een volgende stap is het onderzoeken van wat het circulair werken voor onze deelnemers inhoudt en of en hoe dit in de Groenkeur-beoordelingsrichtlijnen kan worden verwerkt. Groenkeur heeft hiervoor de volgende ambitie uitgesproken:

“Wij willen in 2021 een coalitie van 25 organisaties hebben gerealiseerd die met hart en ziel het duurzaam en circulair werken handen en voeten gaat geven; zij laten dat zien met het behalen van een kwalificatie”.

Behoort uw bedrijf volgend jaar ook tot deze 25 voorlopers? Meldt u dan aan bij Groenkeur.

Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

2020-02-11T13:05:06+01:0010 februari 2020|