Ik ben…
Vind gecertificeerden >

Nieuws

september 4, 2019 10:57 am29 november 2018 |

Hercertificering Boom Veiligheid Controleur blijft vereist

De Nederlandse Vereninging van Boomverzorgende Bedrijven (NVB) heeft namens de boomverzorgingsbranche de persoonscertificering Boom Veiligheid Controleur (BVC) ontwikkelt en ondergebracht bij Groenkeur. Op dit moment staan 1.950 gecertificeerde boomveiligheidcontroleurs bij ons geregistreerd. Deze vakdeskundigen leveren een belangrijke bijdrage aan het onderhoud van het Nederlandse bomenbestand. Verzekeringsmaatschappijen en boombeheerders erkennen deze deskundigheid. Daarnaast wordt deze ook genomen in de RAW-systematiek.

Diverse opleiders bieden de cursus voor het persoonscertificaat Boomveiligheidcontroleur aan. Het certificaat kent een geldigheid van vijf jaar. In het vijfde jaar dient er een hercertificering plaats te vinden in de vorm van een beknopte toetsing, waarmee de deelnemer zijn actuele deskundigheid aantoont. Op de achtergrond wordt het examenbestand jaarlijks bijgewerkt en aangevuld. IPC Groene Ruimte neemt de (her) examens af die leiden tot BVC-certificering en BVC-hercertificering.

 

Groenkeur gecertificeerde boomveiligheidscontroleurs

Op dit moment circuleren er binnen de sector berichten dat certificering of hercertificering voor het persoonscertificaat ‘Boomveiligheidscontroleur’ niet meer nodig is, omdat deze vervangen is door andere cursussen en/of toetsingen. Binnen de sector en in de brancheorganisaties heeft daarover echter geen afstemming plaatsgevonden! Een boomveiligheidscontroleur behoudt alleen de geldigheid van zijn certificaat en zijn registratie in het Groenkeur-personenregister door deelname aan de hercertificering Boomveiligheidscontroleur.

Delen via

Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

2019-09-04T10:57:27+02:0029 november 2018|