Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Nieuwe opleidingen en examens Dak- en Gevelbegroeners

De technische commissie Dak- en Gevelbegroening kwam op 17 september bijeen om advies uit te kunnen brengen aan het College van Deskundigen over de nieuwe opzet voor de opleidingen en de examens voor de certificaten basis en gevorderde.

In januari 2020 wordt het nieuwe ‘Praktijkboek Multifunctionele daken en gevels’ gepresenteerd met daarin de meest actuele kennis op het gebied van daken en gevels. Dit praktijkboek gaat het huidige ‘Handboek groene daken’ vervangen. Het praktijkboek zal ook de basis gaan vormen voor de nieuwe opleidingen en examens voor de certificaten Daktuin en Gevelgroen, basismedewerker en gevorderde.

Samengevat komen de adviezen van de technische commissie neer op het ontwikkelen van drie opleidingsmodules: een module medewerker aanleg, een module medewerker onderhoud en een module voorman/uitvoerder. De technische commissie adviseert maximale geldigheid van vijf jaar voor de nieuwe certificaten waarbij tussentijds de kennis en ervaring aantoonbaar wordt bijgehouden. De nieuwe situatie kan volgens de technische commissie per 1 januari 2020 ingaan. In de beoordelingsrichtlijn Dak- en Gevelbegroening wordt een overgangsregeling gemaakt.

Vooruitlopend op de besluiten van het College in november en het bestuur van Groenkeur zullen de certificaten die dit jaar nog worden afgegeven op basis van de huidige examens een maximale geldigheid hebben van vijf jaar, waarbij tevens geldt dat de kennis en ervaring aantoonbaar bijgehouden moeten worden. De nieuwe cursussen en examens zullen vanaf het voorjaar van 2020 worden verzorgd door IPC Groene Ruimte. Voor nadere informatie kunt u terecht bij Groenkeur of IPC Groene Ruimte.

Lees meer over: Praktijkboek Multifunctionele daken, Daktuin en Gevelgroen basismedewerker, Daktuin en Gevelgroen gevorderde

 

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.