Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Keurmerk handig instrument bij aanbestedingen

Eisen aan het keurmerk

In aanbestedingen moeten keurmerken aan strikte voorwaarden voldoen:

  • Het keurmerk is gebaseerd op objectief controleerbare en niet-discriminerende criteria
  • Het keurmerk is vastgesteld door een derde partij waarover de ondernemer die het keurmerk aanvraagt, geen beslissende invloed uitoefent
  • Het keurmerk is vastgesteld in een open en transparante procedure waaraan alle belanghebbenden kunnen deelnemen
  • Het keurmerk is voor alle betrokken partijen toegankelijk zijn

Er gelden dus strenge bepalingen voor het eisen van een keurmerk. De duurzame boomkwekers met het Groenkeur-keurmerk voldoen hieraan.

Wilt u meer lezen over dit onderwerp? Ga dan naar de website van PIANOo.

De Aanbestedingswet staat het toe om een keurmerk te eisen in de technische specificaties van de opdracht, in de gunningscriteria of als contractvoorwaarde bij het maatschappelijk verantwoord inkopen. PIANOo, het expertisecentrum aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken, geeft duidelijke informatie aan de voorwaarden aan de eis van keurmerken in aanbestedingen. Het productcertificaat ‘Duurzame boomkwekerijproducten’van Groenkeur voldoet aan deze voorwaarden en kan daarom worden geëist bij het maatschappelijk verantwoord inkopen.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.