Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Honderdste bestuursvergadering Groenkeur

Tevens vond er een uitgebreide discussie plaats over de pilot ‘Ecologisch Bermbeheer’ die Groenkeur samen met de Vlinderstichting gaat uitvoeren onder de naam Kleurkeur. Een tweede onderwerp betrof het verdere onderzoek naar de mogelijke integratie van circulariteit, duurzaamheid en biodiversiteit in Groenkeur. Het bestuur besprak de uitkomsten van een ronde Technische Commissies en het College van Deskundigen, die de beoordelingsrichtlijnen op actualiteit hebben beoordeeld. Wim van Ginkel -directeur van De Koninklijke Ginkel Groep- is benoemd als nieuw lid van het College van Deskundigen, als vertegenwoordiger van de Dak en Gevelbegroeners. Hiervoor was hij vele jaren een waardevolle bijdrage geleverd als lid van de Technische Commissie Groenvoorziening. Het bestuur heeft een procedure vastgesteld voor het opvolgen van twee leden later dit jaar. Tot slot nam het bestuur afscheid van Katja Niessen. Onze office manager die na ruim 10 jaar een andere functie gaat vervullen bij de Rijksuniversiteit Utrecht.

Op 10 mei 2019 vergaderde het bestuur van de Stichting Groenkeur voor de 100ste keer. Een feestelijk moment om bij stil te staan, ditmaal op het groene erfgoed van Slot Zuylen. Het bestuur besprak tijdens deze vergadering het jaarverslag. Er is in 2018 veel geïnvesteerd in een verbeterde zichtbaarheid van Groenkeur. Dit is onder andere gerealiseerd door een partnerschap aan te gaan met het magazine Binnenlands Bestuur en de vakbeurzen van Expoproof. Door de positieve resultaten zijn de bijdragen van de deelnemers in 2019 niet verhoogd.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.