Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Groenkeur publiceert beoordelingsrichtlijnen 2016

De ISO 9001:2015 heeft een meer bedrijfsmatige opzet. Bedrijven moeten op basis van een eigen analyse van de interne en externe ontwikkelingen en van de wensen van de belanghebbenden bepalen waar de risico’s en kansen liggen, die in de bedrijfsvoering worden opgepakt.

Nieuwe vakspecifieke Groenkeur-normen in de beoordelingsrichtlijn:

 1. het kwaliteitsbeleid moet een duurzaamheidsambitie bevatten met daarin aandacht voor duurzame producten, leveranciers en toegepaste middelen;
 2. nieuwe paragraaf: Kennis binnen de organisatie met als inhoud het bijhouden van kennis van wet- en regelgeving en kennis van bestekken;
 3. de vakbekwaamheidseisen zijn waar mogelijk voor alle beoordelingsrichtlijnen geharmoniseerd. Tijdens de uitvoering van projecten moet altijd een vakbekwaam persoon aanwezig zijn. Op de projecten binnen het toepassingsgebied van de beoordelingsrichtlijn moet minimaal 50% van de uren binnen het toepassingsgebied worden uitgevoerd door vakbekwame mensen.
 4. op jaarbasis moet 50% van de uren uitgevoerd op werkzaamheden binnen het toepassingsgebied van de beoordelingsrichtlijn worden uitgevoerd door medewerkers met een vast dienstverband (met uitzondering van de SROI -Social Return on Investment- uren);
 5. indien de opdrachtgever geen nadere eisen stelt geldt de Groenkeur basiskwaliteit;
 6. de eisen uit ISO 9001:2015 voor identificatie en naspeurbaarheid zijn nader uitgewerkt voor producten met een keurmerk voor duurzaam geproduceerde producten;
 7. het verplicht werken met checklisten bij de oplevering van de producten is geschrapt uit de beoordelingsrichtlijnen en vervangen door een risico gebaseerde werkwijze volgens uitgangspunten van ISO 9001:2015;
 8. de verplichte jaarlijkse interne audit is vervangen door een risico gebaseerde werkwijze volgens uitgangspunten van ISO 9001:2015.

Overgangsregeling

Het College van Deskundigen groen heeft de volgende overgangsregeling vastgesteld:

 1. vanaf 1 juni 2016 kan certificatie plaatsvinden op basis van de beoordelingsrichtlijnen versie 2016;
 2. certificatie of hercertificatie op basis van de beoordelingsrichtlijnen versie 2012 is mogelijk tot uiterlijk 1 maart 2017, daarna alleen nog op basis van beoordelingsrichtlijnen versie 2016;
 3. certificaten op basis van de beoordelingsrichtlijn versie 2012 blijven geldig tot 15 september 2018.

De herziene beoordelingsrichtlijnen zijn beschikbaar voor Groenkeur-deelnemers op hun persoonlijke loginpagina op de website van Groenkeur.

Auteursrechten

Stichting Groenkeur is eigenaar van deze conformiteit beoordelende schema’s en heeft het recht van publicatie. De ISO- normen zijn door NEN onder licentie verstrekt aan Groenkeur.
Het auteursrecht van de in de Groenkeur-beoordelingsrichtlijnen opgenomen ISO9001:2015-normen berust bij het Nederlands Normalisatie-instituut. Het is de ontvanger/eindgebruiker van de Groenkeur-beoordelingsrichtlijnen niet toegestaan de in deze beoordelingsrichtlijnen opgenomen ISO9001:2015-normen, zowel tijdens de overeenkomst met Groenkeur als na beëindiging ervan, te kopiëren, te openbaren of aan derden toestemming te geven tot het kopiëren of openbaarmaking ervan in publicaties.

PERSBERICHT Groenkeur publiceert beoordelingsrichtlijnen 2016

Per 1 juni 2016 treden de herziene Groenkeur-beoordelingsrichtlijnen voor de zakelijke markt in werking. Tevens zijn deze met dezelfde ingangsdatum geaccepteerd door de Raad voor Accreditatie. Het gaat hier om de beoordelingsrichtlijnen: Boomverzorging, Dak- en Gevelbegroening en Groenvoorziening. Deze beoordelingsrichtlijnen bevatten de normen voor het kwaliteitsmanagementsysteem voor bedrijven die gespecialiseerd zijn in het groene domein. De beoordelingsrichtlijnen omvatten alle eisen uit de ISO 9001:2015 en daarnaast extra, vakspecifieke Groenkeur-normen. Binnen de Groenkeur-normen ligt de focus op vakbekwaamheid van de medewerkers en de kwaliteit van de geleverde producten en diensten.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.