Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Groenkeur ondertekent ‘Green Deal Groene Daken’

Nieuwe verdienmodellen die bijdragen aan de opschaling van groene daken. Sinds 2016 is fase 2 van start. Daarin staat het uitwerken en experimenteren in de praktijk centraal. Met als uiteindelijk doel beproefde verdienmodellen die bijdragen aan de opschaling van groene daken. Groenkeur levert graag haar bijdrage om de kwaliteit van de aanleg en het beheer van de daken vorm te geven en te borgen.

Voor meer informatie over de Rotterdamse DakenDagen of de Green Deal Groene Daken.

Groenkeur-bestuurslid Peter Koop is mede-ondertekenaar van de ‘Green Deal Groene Daken’ tijdens de kennisdag Rotterdamse Dakdagen op vrijdag 1 juni a.s. Deze middag is speciaal bedoeld voor professionals en vindt plaats in Kriterion, Rotterdam. Het doel van de Green Deal Groene Daken is om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen en toe te passen rondom dakbegroeiing.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.