Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Evaluatie onaangekondigde controles

Groenkeur is in 2016 gestart met onaangekondigde controles bij de Groenkeur-deelnemers als aanvulling op de reguliere audits door de certificerende instellingen. Het commentaar was dat de Groenkeur bedrijven voornamelijk intern geaudit worden op de kwaliteit van het managementsysteem. Bij de onaangekondigde controle gaan inspecteurs juist in op de kwaliteit van het geleverde werk, de vakbekwaamheid van het personeel en de genomen verkeersmaatregelen bij één of twee projecten. De controles worden maximaal 24 uur van tevoren gemeld. De opdrachtgever wordt uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de controle. De uitkomsten zijn zonder meer positief te noemen, ook de opdrachtgevers zijn blij met deze extra controles. Het bestuur van Groenkeur, heeft gezien de positieve resultaten, besloten de onaangekondigde controles in 2018 voort te zetten.

Een leerpunt dat nadrukkelijk wel naar voren komt: als er issues zijn, dan komen deze vaak voort uit de opdrachtformulering. Doordat deze niet helder is, ontstaan er bij de uitvoering problemen. In overleg met de inspecteurs gaan we dit nog verder uitdiepen, om te kijken hoe wij Groenkeur-aannemers kunnen ondersteunen in het verder verbeteren van de hoge kwaliteit die zij nu al leveren. Oók opdrachtgevers kunnen een onaangekondigde controle in hun uitvraag meenemen. De kosten zijn transparant en zij weten dan zeker dat de buitenkwaliteit aan hun verwachtingen voldoet.

 

Onlangs zijn de resultaten over 2017 geëvalueerd. Uit de resultaten kwam naar voren dat bij de 50 bezochte bedrijven, er zowel op de kwaliteit van het werk als op de vakbekwaamheid van het personeel en de genomen verkeersmaatregelen weinig bleek aan te merken. De geraadpleegde opdrachtgevers zijn allemaal positief over het geleverde werk. Herman Wevers, één van de onaangekondigde controleurs, omschrijft de Groenkeur-bedrijven als “top of the bill”.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.