Certificeren


Met Groenkeur willen wij een bijdrage leveren aan het bevorderen van de kwaliteit van het werk en het vakmanschap van groenprofessionals. Daarom hebben wij in samenwerking met de sector strenge kwaliteitsnormen opgesteld voor de verschillende vakgebieden. De zogenaamde beoordelingsrichtlijnen of schema's.

Keurmerken en certificaten

Omdat wij het vakmanschap van groenprofessionals hoog in het vaandel hebben staan, geven wij voor verschillende vakgebieden bedrijfs-, product- en persoonscertificaten uit.

Bedrijfscertificaten
Productcertificaat
Persoonscertificaten
Bedrijfscertificaten
Productcertificaat
Persoonscertificaten

Certificeren

Elke vakman én ondernemer binnen de groene sector kan Groenkeur behalen. U professionaliseert het bedrijfsproces voor uzelf, voor uw werknemers en voor uw klanten. Ook legt u een basis voor vakbekwaamheid in uw bedrijf om uw klanten deskundig advies te geven. Om de vakkennis up-to-date te houden volgt iedereen binnen uw bedrijf cursussen. Binnen het bedrijf deelt u kennis.

 • 1

  Kwaliteitssysteem opzetten

  Zet op papier hoe u werkt en wat u daarmee belooft aan uw klanten. Maak het uzelf niet te moeilijk. Schijf alleen op wat nodig is om kwaliteit en vakmanschap voor uw klanten te garanderen. Toets daarbij of uw onderneming voldoet aan de beoordelingsrichtlijn.

  Voor het opstellen van een kwaliteitssysteem kunt u ook hulp inschakelen van een adviseur.

 • 2

  Keuring (audit)

  Een onafhankelijke certificerende instelling (CI) keurt uw bedrijf tijdens een audit. In Nederland beschikt een aantal organisaties over een Groenkeur-licentie om keuringen te mogen uitvoeren.

  U kiest zelf een certificerende instelling. Vraag altijd een offerte aan! U kunt de Groenkeur-audit combineren met VCA en/of ISO.

 • 3

  Beeldmerk en registratie

  De certificerende instelling geeft het certificaat uit. Zodra wij in het bezit zijn van uw aanmelding én een kopie van het certificaat nemen wij u op in het Groenkeur-register op onze webiste.

  Registratie is de officiële erkenning van het certificaat. Na registratie is uw bedrijf gemachtigd om het Groenkeur-beeldmerk te voeren.

  Laat uw certificaat registreren bij Stichting Groenkeur

Kosten

Groenkeur

Nieuwe deelnemers betalen eenmalig een entreebijdrage aan Stichting Groenkeur. Daarnaast brengen wij jaarlijks per bedrijfs- en productcertificaat een vaste afdracht in rekening. Deze bedragen verschillen per certificaat en zijn afhankelijk van het aantal ingeschreven extra vestigingen en extra naamsvermeldingen op hetzelfde adres.

Aan houders van een persoonscertificaat brengen wij geen kosten in rekening.

Certificerende instelling

De prijzen die de onafhankelijke instellingen hanteren voor certificering en hercertificering verschillen. Wij adviseren daarom eerst een offerte aan te vragen bij instellingen met een Groenkeur-licentie.

De keuring van het Groenkeur-kwaliteitssysteem kan goed gecombineerd worden met keuringen voor ISO of VCA.

Kosten deelname Stichting Groenkeur Download

Hulp bij certificeren

U kunt uw bedrijf laten certificeren voor één of meerdere Groenkeur-kwaliteitskeurmerken. Onafhankelijke instellingen met een Groenkeur-licentie toetsen of uw bedrijfssysteem aan de Groenkeur-eisen voldoet.

Adviesbureaus

U kunt zelf een kwaliteitssysteem voor Groenkeur opzetten. Het is ook mogelijk dit uit te besteden aan een adviesbureau. Wij beschikken over referenties van verschillende bureaus die ervaring hebben met het opzetten van kwaliteitssystemen voor Groenkeur, VCA en ISO.

Lijst van adviesbureaus

Certificerende instellingen

Op dit moment kunnen vijf certificerende instellingen (CI) de keuring voor Groenkeur uitvoeren. Deze bedrijven beschikken over één of meerdere licenties.

U bepaalt zelf welke certificerende instelling bij u de keuring uitvoert. Wij adviseren eerst een offerte aan te vragen bij meerdere instellingen met een Groenkeur-licentie. De Groenkeur-toetsing kan goed gecombineerd worden met keuringen voor ISO of VCA.

Lijst van certificerende instellingen

Uw opdracht door een gecertificeerd bedrijf laten uitvoeren?

Bekijk alle bedrijven