Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Hoe kan ik mij hercertificeren voor Dak- en Gevelbegroening?

Je wilt je hercertificeren voor een van de Dak- en Gevelbegroening persoonscertificaten. Hieronder lees je de mogelijkheden voor bestaande en nieuwe certificaathouders.

Hercertificatie bestaande certificaathouders

Wie in het bezit is van het persoonscertificaat Daktuin en Gevelgroen basismedewerker, gevorderde of voorman kan zich laten hercertificeren zónder een verplicht herexamen te doen. Hiervoor moet je wel het één en ander aantonen. De voorwaarden staan in de tabel hieronder.

Hercertificatie huidige certificaathoudersVoorwaarden voor verkrijgen nieuw certificaat
Gevorderde > Voorman/uitvoerder• 250 uur p/j ervaring als Gevorderde • Kennisbijeenkomst gevolgd (is voorlopig cursusdag Voorman) • Geldig certificaat Veilig werken op hoogte • Examen facultatief
Basismedewerker > Medewerker Aanleg• 250 uur p/j ervaring op aanlegwerkzaamheden • Kennisbijeenkomst gevolgd (is voorlopig cursusdag Aanleg) • Geldig certificaat Veilig werken op hoogte • Examen facultatief
Basismedewerker > Medewerker Onderhoud• 250 uur p/j ervaring op onderhoudswerkzaamheden • Kennisbijeenkomst gevolgd (is voorlopig cursusdag Onderhoud) • Geldig certificaat Veilig werken op hoogte • Examen facultatief

Certificatie nieuwe kandidaten

Voor wie het certificaat medewerker onderhoud wil behalen, geldt als instapeis dat je een geldig certificaat ‘Veilig werken op hoogte’ hebt. Bovendien geldt als uitgangspunt dat je beschikt over plantenkennis.

Wil je deelnemen aan het examen medewerker aanleg? Dan geldt dat je in bezit bent van het certificaat medewerker onderhoud.

Medewerkers aanleg kunnen instromen naar het examen voorman/uitvoerder. Voor dit examen kunnen ook de huidige certificaathouders ‘Daktuin en Gevelgroen basismedewerker’ instromen. In de tabel hieronder vind je de eisen.

Certificatie nieuwe kandidatenCertificering (instroom)eis
Voorman/uitvoerder• Beschikt over geldig certificaat Aanleg en/of geldig certificaat Basis • Beschikt over geldig certificaat Veilig werken op hoogte • Examen Voorman/uitvoerder nodig voor certificering
Medewerker Aanleg• Beschikt over geldig certificaat Onderhoud • Beschikt over geldig certificaat Veilig werken op hoogte • Examen Aanleg nodig voor certificering
Medewerker Onderhoud• Beschikt over basis plantenkennis • Beschikt over geldig certificaat Veilig werken op hoogte • Examen Onderhoud nodig voor certificering

Inwisselen oude certificaten?

We werken nog aan een regeling waarbij alle huidige certificaathouders hun certificaten kunnen inwisselen voor één van de nieuwe certificaten.

Kennisbijeenkomst

Als je een cursusdag bij IPC Groene Ruimte volgt, telt deze als kennisbijeenkomst. En tijdens de coronatijd kan dit een online cursus zijn. Samen met IPC Groene Ruimte werken we aan een methodiek voor het aanmelden en goedkeuren van kennisbijeenkomsten.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.