Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Alternatieven voor bedrijfsbezoeken door coronavirus

We bevinden ons in een lastige periode met veel onduidelijkheid. Ook rondom audits zijn er maatregelen genomen. De Raad voor Accreditatie heeft richtlijnen opgesteld voor het uitvoeren van audits tijdens onvoorziene omstandigheden zonder dat bedrijfsbezoeken plaatsvinden. Hieronder valt ook de huidige coronacrisis.

De certificatie-instellingen baseren hun werkwijze op deze richtlijnen. Daarnaast kijken wij ook naar andere richtlijnen, zoals die van het RIVM. Stichting Groenkeur sluit voor audits aan op de maatregelen en richtlijnen van de Raad voor Accreditatie. We hebben onderstaande maatregelen afgestemd met de certificatie- instellingen en de Vereniging voor Schemabeheerders.

Alternatieven voor een bedrijfsbezoek

Concreet betekent dit dat alternatieven beschikbaar zijn voor de bedrijfsbezoeken, zoals beoordelingen op afstand, via bijvoorbeeld Skype of het beoordelen van documenten op het kantoor van de certificatie-instelling.

Voor die onderdelen die op locatie moeten worden beoordeeld, biedt de RvA-richtlijn de mogelijkheid om deze later uit te voeren. Voor de periodieke beoordelingen betekent dit, dat de bedrijfsbezoeken binnen zes maanden na de audit op afstand moeten worden uitgevoerd. Dit geldt ook in het geval van hercertificatie. De certificatie instelling bepaalt samen welke mogelijkheden er zijn.

Nieuwe bedrijven certificeren

Zonder bedrijfsbezoeken kunnen nieuwe bedrijven voorlopig geen succesvolle audit afronden, omdat hiervoor audits op locatie noodzakelijk zijn. Dit geldt ook voor huidige Groenkeur-bedrijven die een aanvullend certificaat wensen. Bedrijfsbezoeken kunnen worden uitgevoerd, in onderlinge afstemming tussen bedrijf en Certificatie Instelling.

De link naar het bericht van de Raad voor accreditatie vindt u op:  https://www.rva.nl/nieuws/2020/742

Het T051 document met de internationale richtlijnen is ook te vinden op de website van de Raad voor Accreditatie. Het College van Deskundigen heeft op 23 april 2020 ook over maatregelen rondom audits gesproken. Voor nieuwe en bestaande bedrijven blijft een projectbezoek noodzakelijk, overigens kan dit binnen de maatregelen van de RIVM zeker plaatsvinden.

Voor vragen over uw eigen situatie kunt u het beste contact opnemen met uw eigen certificatie-instelling, maar vanzelfsprekend staat Groenkeur ook voor u klaar. Wij werken vanuit huis en zijn via het centrale telefoonnummer, mail en mobiel goed bereikbaar.

Persoonscertificaten

Om de vakbekwaamheid te waarborgen heeft Groenkeur verschillende persoonscertificaten in beheer. Samen met de opleiders en exameninstelling zoeken we naar passende oplossingen. Zie de separate nieuwsberichten over BVC en Kleurkeur. De opleidingen voor Dak en gevel ondergaan een vernieuwing. We hopen voor de zomer van 2020 weer de eerste cursus te kunnen geven.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.