Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Aanpassing beleid hercertificering BoomVeiligheidControleur

De coronacrisis vraagt om een aanpassing in ons beleid omtrent hercertificering voor het persoonscertificaat BoomVeiligheidControleur (BVC). Bijeenkomsten, trainingen, examens en daarmee ook hercertificeringsbijeenkomsten zijn tot nader order afgelast. Certificaathouders voor wie de geldigheid van het Groenkeur-certificaat Boom Veiligheid Controleur in deze coronaperiode afloopt, biedt exameninstantie IPC Groene Ruimte de mogelijkheid dit certificaat te verlengen via een digitaal hercertificeringsexamen.

Digitale hercertificering

Voor elke gecertificeerde Groenkeur Boom Veiligheid Controleur geldt een hercertificeringsplicht.  Hercertificeren verlengt de geldigheid van het certificaat met vijf jaar, waardoor de BVC’er aantoonbaar vakbekwaam is. Stichting Groenkeur en IPC Groene Ruimte hebben daarom gezamenlijk het initiatief genomen om het hercertificeringsexamen van Boom Veiligheid Controleur via de elektronische leeromgeving van IPC Groene Ruimte aan te bieden. Hiermee wordt voorkomen dat certificaten verlopen en kennis wegebt. IPC Groene Ruimte heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in haar elektronische leeromgeving waardoor zij in staat is om, naast online lessen, in een beveiligde omgeving examens af te nemen.

Momenteel worden de BVC-hercertificeringsexamens getest. De eerste digitale hercertificeringsexamens voor BVC staan al op de kalender. Aanmelden is vanaf 16 april mogelijk via de website van IPC Groene Ruimte, www.ipcgroen.nl

Groenkeur Boom Veiligheid Controleur

Groenprofessionals met het Groenkeur-certificaat Boom Veiligheid Controleur (BVC) zijn in staat om op vakkundige wijze een visuele boomveiligheidsbeoordeling uit te voeren. Bij een boomveiligheidcontrole volgt de controleur de methode Visual Tree Assessment, kortweg VTA. Boomveiligheidcontroleurs zijn gediplomeerd, verstaan hun vak en herkennen ziekten, plagen en gebreken van bomen. Daarnaast zijn zij op de hoogte van de wet- en regelgeving.

IPC Groene Ruimte

IPC Groene Ruimte is het opleidings- en exameninstituut voor mensen die werkzaam zijn in de fysieke leefomgeving. Het vergroten van kennis en het versterken van vaardigheden en competenties zijn de expertises van IPC. Als exameninstituut toetst IPC de leerprestatie die gekoppeld is aan een opleiding of training waarbij een diplomering of certificering van toepassing is. IPC gelooft dat het overdragen van kennis en kunde bijdragen aan het verbeteren en verduurzamen van onze leefomgeving. www.ipcgroen.nl

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.